Vechten als een gladiator of verzachten als moeder Theresa

HR

U zit midden in een onderhandeling of in een conflict. De inzet is hoog. De adrenaline raast door uw lichaam. Wat doet u? Vecht u als een gladiator, luistert u als moeder Theresa of steekt u liever uw kop in 't zand…

Ontdek hier welke conflict –of onderhandelingsstijl u verkiest en wanneer u best een andere stijl inzet.

1. Afdwingen (competitie)

Uw belangen staan centraal, soms ten koste van anderen. U verdedigt hardnekkig uw standpunt aan de hand van sterke argumenten. Deze stijl is o.a. nuttig wanneer er in het belang van het overleven van de onderneming maatregelen moeten genomen worden of om u te beschermen tegen mensen die voordeel halen uit non-competitief gedrag.

2. Verzachten

U hebt een groot verlangen naar samenwerking. U negeert uw eigen belangen om aan de verwachtingen van de andere te kunnen voldoen. Verzachten is nuttig wanneer de problematiek van de andere partij van veel groter belang is dan voor u of wanneer een onophoudelijke competitie al teveel schade berokkend heeft en het erg belangrijk is de harmonie te herstellen.

3. Ontvluchten

U gaat liefst problemen uit de weg en verschuift beslissingen in de tijd. Zowel eigen belangen als die van anderen blijven in de kou staan. Deze stijl is zinvol als u tijd wil nemen om verdere informatie in te winnen of als de anderen een betere oplossing kunnen bedenken.

4. Compromis

U zoekt naar gedeeltelijke oplossingen die partijen gedeeltelijk tevreden stellen. Iedereen doet wat water in zijn wijn. Een compromis is een goede oplossing als u op korte termijn tot snelle en gedragen oplossingen moet komen.

5. Samenwerken

U combineert de belangen van uzelf met die van de andere. De behoefte om tot een win-win te komen primeert. Zowel de kwestie als de relatie tussen verschillende partijen staan centraal. Deze stijl zet u best in wanneer de belangen van beide partijen té belangrijk zijn voor een compromis en een geïntegreerde oplossing noodzakelijk is.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?