leaderboard Desk Solutions 980w120.png

Dominique Leroy (CEO Proximus): 'Ook kmo’s willen ‘always connected’ zijn'

Telefonie

Dominique Leroy (CEO Proximus): Het is de ambitie van Proximus om alles en iedereen te connecteren, zodat mensen beter kunnen leven en slimmer kunnen (samen)werken. Maar de telecomprovider wil nog verder gaan en de digitale transformatie voor bedrijven faciliteren.

'Always connected' aanbod voor kmo's'

Hoe maakt Proximus haar ‘always connected’ ambitie waar? 

Dominique Leroy (DL): “We hebben vastgesteld dat zelfstandigen en kmo’s meer en meer de nood voelen om altijd en overal digitaal geconnecteerd te zijn met hun klanten en leveranciers. Onze performante netwerken - vast, mobiel en internet of things - in combinatie met onze krachtige IT-diensten zoals netwerk-, cloud- en beveiligingsoplossingen en een goede dienstverlening, vormen hiervoor een ideale basis. Aangezien elk bedrijf uniek is, adviseren we bovendien onze klanten over de manier waarop ze – in lijn met hun bedrijfsstrategie – ‘always connected’ wensen te zijn.”

Welke specifieke initiatieven heeft Proximus voor zelfstandigen en kmo’s? 

DL: “Er zijn heel wat initiatieven, waaronder onze bestaande samenwerking met Co Station en Be Central. Maar nu gaan we verder: allereerst komen er binnenkort gratis workshops, in samenwerking met Unizo en Google, waarbij we focussen op de eerste stappen in een digitale transformatie. Ik denk dan aan het creëren van een zekere visibiliteit op het internet of het opzetten van eenvoudige en veilige wifi-oplossingen voor klanten en bezoekers. Omdat een ondernemer vandaag nauwelijks zonder internet kan werken, voorzien we een backup waarbij de internetconnectie in geval van storing automatisch overschakelt op een mobiele oplossing. Voor de grotere kmo’s organiseren we ‘Ready for Tomorrow’-sessies, waarbij we samen met het management van onze klanten nadenken over noden en opportuniteiten op het vlak van digitale transformatie. Tenslotte hebben we recent een consultancyaanbod gelanceerd om die adviserende rol ten volle op te nemen.” 

Smart Buildings

Midden juli ging Proximus een samenwerking aan met Besix Group om innovatieve oplossingen te creëren voor een optimale eindgebruikerservaring op vlak van smart buildings. Die samenwerking is geïnspireerd door de overtuiging van Proximus dat het niet langer volstaat om zich te onderscheiden met een productenaanbod. Customer service wordt alsmaar belangrijker. De afgelopen jaren maakte Proximus zelf een diepgaande digitale transformatie door, een ervaring die de telecomprovider wil delen met klanten.
DL: “We zien een groeiende complexiteit in de noden en vragen van vastgoedinvesteerders, -exploitanten en gebruikers die dagelijks in gebouwen functioneren. We geloven dat technologie een belangrijke enabler kan zijn om aan die noden tegemoet te komen. Om écht waarde te creëren voor de klant, is het cruciaal om een digitaal ecosysteem op te bouwen waarin verschillende partners samenwerken en geïntegreerde oplossingen aanbieden. Het partnership met Besix is een mooi voorbeeld. Op het gebied van smart buildings kapitaliseren we sterk op onze eigen ervaringen als vastgoedeigenaar en proberen we relevante innovaties te commercialiseren. Hierbij is Besix een ideale partner die door zijn jarenlange ervaring in de bouwsector een uitstekend inzicht in de noden van de klant heeft.”

Op welke domeinen situeren die Smart Buildings-oplossingen zich? Welke voordelen hebben kmo’s hierbij? 

DL: “De noden van elk bedrijf zijn verschillend, maar we zien duidelijk de vraag naar smart building-  oplossingen vanuit de kmo-markt stijgen. Dat kan gaan van kostenbesparingen tot het faciliteren van de digitale transformatie van het bedrijf. Onze centrale visie is om een ‘end-to-end smart building’ ervaring te creëren voor de eindgebruiker. Op korte termijn willen Proximus en Besix samenwerken in vier domeinen waarbij verschillende diensten en oplossingen worden ontwikkeld en gecombineerd.”

“Met ons hospitalityprogramma helpen we de klant om zijn bezoekers op de best mogelijke manier te ontvangen. Smart Parking en een gebruiksvriendelijk, veilig WiFi-netwerk dat openstaat voor externen zijn goede voorbeelden. 
Als het op de werkomgeving aankomt, bieden we telecom- en IT-diensten die bijdragen tot een meer digitale werkomgeving. We helpen de klant bij het uitbouwen van een werkplek die creativiteit, efficiëntie en samenwerking stimuleert.”

“De rendabiliteit en efficiëntie van een gebouw willen we verhogen door middel van IoT-toepassingen en data analytics. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het real time monitoren van het eigenlijke gebruik van bv. vergaderzalen en bureaus, maar ook van een aantal omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid. Diensten zoals videobewaking en bewegingssensoren verhogen de beveiliging van het gebouw en de veiligheid van de gebruikers.” 

Hoe gaan Proximus en Besix zich concreet organiseren in die Smart Building - samenwerking?

DL: “We hebben twee trajecten gelanceerd. Een dagelijkse samenwerking om de implementatie van onze diensten en oplossingen samen te brengen en te commercialiseren. Bedoeling is om ten laatste medio 2019 de eerste gezamenlijke smart building-projecten uit te werken. Daarnaast gaan we een samenwerking op strategisch niveau aan waarbij we via cocreatie en het organiseren van gezamenlijke evenementen, zoals deelname aan hackathons, tot nieuwe opportuniteiten en oplossingen willen komen.”

Waarom heeft Proximus de keuze op Besix laten vallen? Gaat het over een exclusieve samenwerking?

DL: “Zowel Proximus als Besix willen een leidende rol spelen binnen hun respectievelijke sectoren, die allebei in de komende jaren sterk zullen veranderen, en waar digitale transformatie een steeds prominentere rol zal spelen. Finaal komt het erop neer dat Proximus en Besix elkaar op het juiste moment vinden, met gelijklopende visies en objectieven. 

Het feit dat Besix een belangrijke Belgische speler is, internationaal actief in hoogbouw en complexe gebouwen, en doorheen de jaren een sterke credibiliteit heeft opgebouwd met een aantal heel innoverende projecten, is eveneens een belangrijk gegeven. 

Onze samenwerking biedt de ruimte om partnerships met andere partijen, zoals start-ups, af te sluiten wanneer de mogelijkheid zich voordoet én om die te evalueren.”

Vijf vuistregels om succesvol te ondernemen

Welke goede raad kunt u als CEO van een groot telecommunicatie- en ICT-bedrijf geven aan kmo’s? 

DL: “Persoonlijk geloof ik dat een aantal uitdagingen waarmee een kmo vandaag of in de nabije toekomst wordt geconfronteerd, gelijkaardig is aan de uitdagingen die ik vandaag in mijn opdracht tegenkom. Als ondernemer denk ik dat het belangrijk is om aan volgende zaken de nodige prioriteit te geven:

  1. Connecteer vandaag met je klanten van morgen: denk na wie in de toekomst jouw klanten zullen zijn. De millennialgeneratie heeft soms verschillende noden en eisen die een impact kunnen hebben op jouw producten of diensten en jouw manier van werken. 
  2. Investeer in je personeel: de ‘war for talent’ is overal bezig. Je kunt dus maar beter klaarstaan om ermee om te gaan door het aanbieden van een uitdagende werkomgeving, flexibiliteit en nog meer. Personeel dat gelukkig is, zet een boost op je business.
  3. Anticipeer op disruptie van je hedendaagse businessmodel: de wereld verandert sneller en sneller. Je concurrenten van vandaag zullen niet dezelfde zijn als die van morgen. 
  4. Spring op de digitaliseringstrein: digitalisering is omnipresent en zal ook de kmo-markt sterk beïnvloeden. Enerzijds brengt digitalisering opportuniteiten met zich qua kostenreductie en nieuwe verkoopkanalen. Anderzijds is het ook een sterke drijfveer voor mogelijke disruptie. 
  5. Digitale transformatie van je bedrijf vraagt ook een interne transformatie: een bedrijf moet mee evolueren met de nieuwe manier van zakendoen. Dit kan een impact hebben op de cultuur van je bedrijf, de skills die je bedrijf nodig heeft, enz. Investeer de nodige tijd en moeite om deze verschuiving te faciliteren.”  

Banner Sonal.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven