To print or not to print. That’s the question

IT

Jaren geleden waren er luide stemmen die verkondigden dat de intrede van de computer het papierverbruik op kantoor drastisch zou verminderen. Tot op heden is het tegengestelde gebleken. Mensen drukken nog altijd impulsief af om een tekstje nog eens na te lezen. Of hoeveel onder ons drukken geen mails af om ze op papier te bewaren. Of wie ziet de fout pas als het op papier staat?

Stilaan merken we echter meer en meer dat er een bewustzijn groeit dat afdrukken geld kost, dat afdrukken niet altijd de meest effi ciënte werkwijze is én dat printen door papier en inkt het milieu ernstig belast. Tijd dus om onze oude gewoontes eens opnieuw te bekijken. Hier volgen enkele tips om je afdruk gedrag bij te sturen. Tips om minder en/of anders af te drukken.

Klassiek is “bezint eer ge print”. Heb je deze afdruk op papier nodig? Waarom? Uit gewoonte of om een duidelijk omschrijfbare reden? Denk goed na voor je een afdruk maakt. Kijk je tekst op je scherm twee keer na en druk alleen af wat je fysiek per post moet verzenden omdat er bijvoorbeeld een handtekening op moet staan.

Als je dan toch wilt afdrukken, bekijk dan eerst je afdrukvoorbeeld op het scherm. Zo vermijd je dat je afdruk toch niet werd wat je verwachtte. En als je afdrukt, kan soms een of enkele pagina’s volstaan en is het niet nodig heel het document te printen. Nog een bedenking: is kleur hier zinvol? Nee, dan stel je een afdruk in grijswaarden op. Die afdrukken zijn goedkoper, sneller en als je dan in de eigenschappen van de printer driver de “economy-mode” gebruikt het toestel bovendien de helft minder inkt voor jouw document. Wat we ook vaak horen, is dat het gebruik van recuperatie toners goedkoper zou zijn. Op korte termijn lijkt dit wel zo. Nadeel is echter dat vaak de kwaliteit van je afdrukken ook veel minder wordt. Bovendien zijn de risico’s van lekkende toners niet denkbeeldig.

En als zoiets gebeurt, zijn de kosten voor het reinigen van je toestel veel hoger dan de besparing die je kunt terug verdienen. Optimaliseer liever door het aantal en de plaats van de printers in je kantoor eens kritisch te bekijken. Minder printers die sneller werken kunnen opnieuw een grote besparing betekenen. Wees bewust dat jij zelf de belangrijkste pion bent in het verstandig omgaan met printen. Wij willen je graag begeleiden met het uitwerken van een print optimalisatie plan voor jouw organisatie. Mogen we helpen? We horen het wel.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?

acom logo

Acom