Bedrijven gebruiken shortsea shipping

Logistiek

Mineralen-ontginningsfabriek verscheept naar St Petersburg

In oktober 2013 vertrok m/s Constance vanuit Antwerpen met 25 x 40’ containers en 97 losse project stukken. Zes dagen later kwam het schip in St Petersburg aan waar de lading bestemd voor een mineralen-ontginningsfabriek werd gelost.

Antwerpen was het verzamel punt voor onderdelen aangeleverd met 53 vrachtwagen uit Italië, Frankrijk, Tsjechië en Slovakije. Uit Brazilië en de USA werden een aantal stukken per schip in de Antwerpse haven aangeleverd, waarvan een deel van die lading via een binnenschip naar de “verzamel” kaai voor het transport naar St Petersburg werd gebracht.

Gezien de verschillende oorsprong van de lading en de gespreide aanleveringen met diverse transportmodi, werd het project van dichtbij gevolgd door International Nautical Services als Marine & Cargo Surveyor. Zowel voor de verlader als voor de ontvanger is het belangrijk dat de goederen bij aanlevering op de kaai grondig geïnspecteerd worden: door een cargo surveyor aan te stellen kunnen eventuele problemen (schade, ontbrekende stukken) al gerapporteerd worden en kunnen nog acties ondernomen worden. Dit heeft uiteraard effect op het aantal (schade) claims.

Het totale project had een gewicht van 1037 ton, waaronder 25 x 40’ containers. Bij deze laatsten werden ook een aantal open top containers ingezet voor de project lading die omwille van de hoogte (“oversized”) of de manier van belading niet in de gewone “dry” box kon. De zwaarste projectonderdelen waren tot 40 ton zwaar, lengtes bereikten 10 meter.

De cargo surveyor controleert niet alleen de aanlevering op kaai en de staat van de goederen daar. Hij volgt ook de belading in het schip en het vastzetten (“lashing & securing”) van de projectlading. Ook daar is zijn rol eventuele schadeclaims zo veel mogelijk te voorkomen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?