B Close_banner web.jpg
Dimitri Serafimoff - VEA

Antwerpse expediteurs bereiden zich voor op de Brexit

Douane & Expeditie

“Digitalisering zal een deel van de toenemende administratie opvangen”

VEA, de Vereniging Expediteurs Antwerpen, bereidt haar leden volop voor op de Britse uitstap uit de Europese Unie. Dimitri Serafimoff vertegenwoordigt de vereniging in drie werkgroepen rond de Brexit (bij Clecat, bij het Havenbedrijf en bij Douane en Accijnzen). “Als je zaken doet met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bereid je je het best voor op het ergste scenario”, waarschuwt hij.

De Brexit-specialist noemt de situatie nog steeds onvoorspelbaar: “Het huidige en bindende scheidingsakkoord van november dat, tezamen met de 26 pagina tellende politieke verklaring met betrekking tot de post Brexit relatie, goedgekeurd werd door de Britse regering, is een eerste stap, maar dient echter nog goedgekeurd te worden door het Britse en het Europese parlement. ‘Elk akkoord is beter dan geen akkoord’, zeggen de Engelsen, maar aan de andere kant is er onderhandelaar Michel Barnier, die de EU-belangen dient te verdedigen. Ik zie niet echt een grote kans op slagen.”

Grote impact op de logistiek

De impact binnen de logistiek zal volgens de expert heel groot zijn. Ons land heeft aan het Verenigd Koninkrijk immers een belangrijke handelspartner.

“Een kwart eeuw na het wegvallen van de EU binnengrenzen zullen we opnieuw te maken krijgen met vigerende  douanereglementeringen. Dat is op zich slecht nieuws, maar daarnaast moeten er op langere termijn handelsakkoorden afgesproken worden. Komt er tussen dit en twee jaar geen goede trade overeenkomst, dan vallen we terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie met inning van invoerrechten tot gevolg”

Dimitri Serafimoff maakt de vergelijking met het CETA-vrijhandelsakkoord tussen Canada en de European Unie. Het duurde jaren voor dit tot stand kwam.

Hoe voorbereiden op de Brexit?

De werkgroepen waarin Dimitri Serafimoff actief is, zien het als hun belangrijkste taak om te sensibiliseren en te informeren. VEA plaatste tools zoals de Brexit Impact Scan op haar website. Alleen werknemers met meer dan 25 jaar in de expeditie hebben nog ervaring gehad met douanereglementeringen. Het wordt dus belangrijk om voldoende werknemers op te leiden tot douanedeclaranten.

Digitalisering wordt de motor

Digitalisering zal een deel van de toenemende administratie opvangen.

“Datawinning en hergebruik van deze data worden heel belangrijk. Port Community Systems zoals NxtPort zullen een vooraanstaande rol kunnen spelen en nog een bijkomende troef kunnen betekenen wanneer deze met de havensystemen in het Verenigd Koninkrijk kunnen communiceren.”

Meer volumes naar onze havens

Dimitri Serafimoff laat ook een positieve noot horen: “Onze havens kunnen een goede service aanbieden en indien wij, logistieke spelers, bijkomend een performant douanetechnisch luik kunnen aanbieden en samen met onze klanten oplossingen aanreiken om de disruption zo klein mogelijk te houden, dan kunnen we daarmee wellicht meer volumes naar onze havens aantrekken.”

Wat met AEO-bedrijven?

De Brexit-specialist verwacht verder dat aan de Britse zijde het onderscheid tussen al dan niet AEO vergunde bedrijven in het begin van ondergeschikt belang zal zijn: “De VK gaat heel pragmatisch om met de komende uitdagingen. Ik sta soms versteld hoe de Britten bepaalde uitdagingen aanpakken wegens het gebrek aan infrastructuur in kleinere havens, zoals invoer van keurplichtige producten, het verleggen van de plaats van inklaring naar het binnenland zonder bepaalde vooraangiftes,... Ik ben benieuwd naar hun toekomstige oplossingen in het geval van een No Deal-scenario.”

Directe vertegenwoordiging vervalt

“Wij vermoeden ook dat bij toekomstige invoeren de douaneverplichtingen door de koper aan de verkoper zullen opgedrongen worden. Dit zou met zich meebrengen dat wij niet meer in machte zijn om onder Directe Vertegenwoordiging op te treden voor de Britse verkopers. Dit zal ook een invloed hebben op vlak van fiscale vertegenwoordiging.”

Verschuiving van begeleid naar onbegeleid transport

Tot slot verwacht Dimitri Serafimoff dat zich in het short sea verkeer een verschuiving zal voordoen van begeleid naar onbegeleid transport: “Er is nu al een tekort aan chauffeurs en dit zal er niet op beteren wanneer de UK geen deel meer uitmaakt van de EU.”

Rectangle B Close_ web.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant