B Close_banner web.jpg
nieuwe wet voor douane-aangifteproces

Nieuwe wet biedt uitweg voor onbewuste fouten in douane-aangifteproces

Douane & Expeditie

Het federale parlement heeft op 28 maart een wet goedgekeurd die een meer faciliterende houding moet toelaten door de Belgische douane-administratie, in geval van een onbewuste fout in het douane-aangifteproces.

Aangever krijgt de kans om zijn fout recht te zetten

Door deze aanpassing is België nu in lijn met de praktijk in de meeste van onze buurlanden, waarbij onbewuste overtredingen ook via een administratief proces kunnen worden rechtgezet en waarbij de private sector én de douane inzetten op procesverbeteringen. 

Tot voor kort kon een douane-overtreding niet anders dan strafrechtelijk vervolgd worden. Terwijl in de meeste gevallen een louter administratieve fout en dus geen bewuste poging tot fraude aan de basis ligt van een douane-overtreding. 

Geen blanco cheque aan bedrijven 

Tot vandaag hing de maker van de fout een strafrechtelijke procedure boven het hoofd. Deze nieuwe wet is echter geen blanco cheque aan de bedrijven. Ze is enkel van toepassing bij een onbewuste en dus niet-intentionele fout en is ook afhankelijk van de inspanningen van de bedrijven om dit soort fouten in de toekomst te vermijden.

Alfaport Voka heeft zwaar geijverd voor de aanpassing van de wet

Deze wet is complementair met de inspanningen die Alfaport Voka, de koepel van de Antwerpse beroepsfederaties die de belangen van de havengebonden logistieke operatoren behartigt, en de beroepsverenigingen leveren om nauwer samen te werken in de strijd tegen fraude en illegale activiteiten en versterkte inspanningen naar compliance.

De voorbije jaren heeft de koepelorganisatie zwaar ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de private sector en de douane. Zo nam Alfaport Voka een actieve rol op in het Nationaal DouaneForum, de jaarlijkse organisatie van een douanecongres en de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de douane in 2018. 

Perspectieven

De koepelorganisatie is ervan overtuigd dat deze nieuwe mogelijkheden een belangrijke troef zijn in het overtuigen van logistieke dienstverleners om hun douane-activiteiten uit te breiden. De wet creëert ook meer rechtszekerheid voor de logistieke dienstverleners. 

De wet voorziet de mogelijkheid om in geval van een niet bewuste douane-overtreding een verbetertraject op te starten met de aangever, zodat dergelijke fouten in de toekomst niet meer gebeuren. Dat is een win-win voor beide partijen. De aangever krijgt in geval van een niet-intentionele overtreding de kans om die recht te zetten en via begeleiding van de douane te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw gebeurt. De douane kan met die spelers die een onbewuste overtreding hebben gedaan, een traject inzetten om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. 

Rectangle B Close_ web.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant