Duurzaam inkopen, motor voor succes

Logistiek

Duurzaamheid is niet langer een hype, maar een bittere noodzaak voor de verdere groei van de (Europese) economie. Onder “duurzaamheid” verstaan we dan wel de strategische beleidsvisie die commerciële lange-termijn-doelstellingen combineert met aandacht voor het milieu en sociale aspecten. De globalisering dwingt bedrijven om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.

Inkoop kan hierin een cruciale rol spelen.

Door hun veelvuldige contacten met leveranciers en buitenlandse markten, vormen inkopers het venster op de wereld voor hun bedrijf.

Grondstoffen worden schaars, dus er moet creatief gezocht worden naar nieuwe materialen. De schadelijke effecten op het milieu worden steeds zichtbaarder, dus men moet zoeken naar grondstoffen of producten die gerecycleerd, hergebruikt of via een closed loop terug in de productieketen kunnen geïntroduceerd worden. Innovatie is noodzakelijk om te overleven in de hoog competitieve wereldeconomie – nieuwe materialen, nieuwe producten, nieuwe productieprocessen; inkopers kunnen samen met leveranciers de motor vormen voor deze innovatie.

De concurrentie met de nieuwe groei economieën dwingt westerse bedrijven om op zoek te gaan naar duurzame partnerships en horizontale samenwerkingsverbanden. Minder energieverbruik, minder CO2 uitstoot, minder transport, minder kosten; op al deze aspecten kan de inkoper invloed uitoefenen door een degelijke marktkennis en een doordachte leveranciersstrategie.

Bovendien kan hij door zorgvuldige screening van leveranciers de risico’s voor zijn bedrijf beperken, zowel op het financiële vlak als op sociaal vlak. Schade door faillissementen of kwaliteitsproblemen bij leveringen kunnen dan voorkomen worden. Sociale mistoestanden bij leveranciers (kinderarbeid, onveilige werkomgeving, te lange werkdagen,…) kunnen tijdig onderkend worden.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?