B Close_banner web.jpg
Erwin Verstraelen - Antwerps Havenbedrijf

Antwerps Havenbedrijf werkt mee aan EU-wetgeving rond drones

Haven

“Tegen 2020 hopen we al een eigen netwerk aan drones te kunnen inzetten”

Sesar Ju, de Europese organisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle R&D in de EU in het luchtverkeersbeheer heeft het SAFIR-consortium in ons land uitgekozen om demonstraties te geven in geïntegreerd droneverkeersmanagement voor een uitgebreide reeks drone-activiteiten. Een van de 13 organisaties uit de publieke en private sector van het SAFIR-consortium is het Antwerpse Havenbedrijf. Aan Erwin Verstraelen, chief digital and innovation officer van het havenbedrijf, vroegen we wat dit betekent voor de haven.

Waarvoor kunnen drones concreet ingezet worden in de haven van Antwerpen?

Erwin Verstraelen: “Het hele havengebied heeft een oppervlakte van maar liefst 120 vierkante kilometer. Of zes keer zo groot als de stad Antwerpen, een behoorlijk groot gebied dus om in de gaten te houden. Met drones zou dit veel efficiënter kunnen gebeuren. Enkele drones zouden autonoom het hele havengebied verschillende keren per dag volledig kunnen overvliegen. Het biedt ons een heel scala aan mogelijkheden. We zien welke schepen zich waar bevinden, maar ook olievervuiling kan snel in kaart worden gebracht. Uiteraard denken we eveneens aan ondersteuning van douane en politie. Drones kunnen zelfs ingezet worden voor reddingsoperaties. Dat kan gaan van een drenkeling die in het water ligt tot grote calamiteiten en branden, waarbij we een drone al kunnen vooruitsturen om de situatie in te schatten. Ook voor inspectie van allerlei installaties, bruggen en sluizen zijn er heel wat mogelijkheden.”

Wat zal er precies gebeuren in het kader van het SAFIR-project?

Erwin Verstraelen: “Het komende jaar wil men een aantal experimenten doen die de Europese Commissie moeten helpen om een reglementering op te stellen voor droneverkeer in het luchtruim. Men wil interoperabele, geharmoniseerde en gestandaardiseerde dronediensten uitrollen. SESAR JU is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle EU-onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in luchtverkeersbeheer. De demonstraties moeten de Europese Commissie helpen om haar U-space-visie te ontwikkelen om drones veilig toegang te bieden tot het luchtruim, zonder het te overbelasten en zonder conflicten met bemande luchtvaart en met luchtverkeersleiding. Eens dit volledig is uitgerold, wordt een breed scala aan drone-missies mogelijk. Het doel is om in 2019 basis U-space-diensten te hebben. In de haven zullen de demonstraties bestaan uit surveillancevluchten, inclusief inspectie van de containerterminal en olieverspilling.”

Hoe belangrijk is de medewerking van de haven aan dit project?

Erwin  Verstraelen: “Het onderzoek zal voor het Havenbedrijf ook een marktverkenning zijn voor haar eigen droneproject. De markt van drones en onbemande luchtvaart evolueert enorm snel. Het Havenbedrijf is altijd al een voortrekker geweest op vlak van innovatie. Het lag dus voor de hand dat we met plezier hiervoor een platform aanbieden. Tegelijk kunnen we eens zien wat er tegenwoordig op de markt is en testen uitvoeren. Tegen 2020 hopen we al een eigen netwerk aan drones te kunnen inzetten. Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om op lange termijn de competitiviteit van onze haven duurzaam te handhaven. In de nabije toekomst zijn drones niet meer weg te denken ter ondersteuning van onze rol als operator en regulator. We willen als Havenbedrijf, in onze rol als community builder, het gebruik van drones ook zoveel mogelijk faciliteren voor alle stakeholders. Met onze deelname aan dit netwerk bevestigen we onze voortrekkersrol en ambitie om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden.”

Zijn er obstakels die nog moeten overwonnen worden?

Erwin Verstraelen: “Drones evolueren momenteel zeer snel, gedreven door een breed ecosysteem aan spelers wereldwijd. Voor professionele doelen moeten er echter nog wel reeks drempels overlopen worden. Dat moet op zijn beurt een positieve impact hebben op regelgeving. De coördinatie tussen het luchtruim voor 'klassieke' vluchten en het luchtruim voor drones is ook een domein waar onder meer SAFIR de aandacht zal op leggen. Daarom dat het EU U-space programma een tijdshorizon heeft tot en met 2025 om wetgeving en technologische evolutie geleidelijk aan om te zetten in concrete toepassingen.”

Het SAFIR-consortium (Safe and Flexible Integration of Initial U-space Services in a Real Environment) bestaat uit de volgende organisaties: Unifly, Amazon Prime Air, Belgocontrol, DronePort, Proximus, Port of Antwerp, Helicus, SABCA, Elia, High Eye, C-Astral, Tekever and Aveillant.

SESAR JU staat voor Single European Sky ATM Research Joint Undertaking.

Naast de demonstraties in de haven zullen drones ook gedemonstreerd worden voor pakketbezorging, medisch vervoer tussen ziekenhuizen, het hoogspanningslijn-mapping en pylooninspectie. Verder wordt het gebruik van telecomnetwerktechnologie voor datacommunicatie met zowel bemande vliegtuigen als andere onbemande luchtvaartuigen beoordeeld. Ten slotte wordt een radarsysteem ingezet dat coöperatieve en niet-coöperatieve drones kan volgen.

Keuleers banner 300x250.jpg

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven