Het glazen plafond

Logistiek

Al jaren zoekt men naar de reden waarom de inkoopfunctie niet doorbreekt tot op directieniveau. Wat is de reden dat, ondanks het hoge aandeel in het bedrijfsresultaat (gemiddeld 74,6%), inkoop zich niet structureel kan vestigen in het beleid van de ondernemingen?

Al jaren zoekt men naar de reden waarom de inkoopfunctie niet doorbreekt tot op directieniveau. Wat is de reden dat, ondanks het hoge aandeel in het bedrijfsresultaat (gemiddeld 74,6%), inkoop zich niet structureel kan vestigen in het beleid van de ondernemingen?

Inkoop wordt nog te vaak beschouwd als een operationele afdeling, die ervoor moet zorgen dat de aankopen tijdig en administratief correct worden uitgevoerd, en daarbij kostenbesparingen weet te realiseren. Binnen de inkoopafdeling zelf wordt vaak ook niet stilgestaan bij de vraag hoe zij kunnen bijdragen tot het beter functioneren van het bedrijf. Daardoor blijft men in rondjes draaien: inkoop krijgt niet de erkenning die het verdient, en de inkopers kunnen niet voldoen aan de hogere verwachtingen die deze erkenning met zich mee brengt.

Met andere woorden: inkoop blijft onder het glazen plafond hangen. Om hieraan te verhelpen is het absoluut noodzakelijk de inkoopafdeling op een professionele manier te structureren. Hierbij onderscheid ik 3 niveaus:

Het design niveau

Dit is het directieniveau dat de inkoopstrategie bepaalt, nodig om te voldoen aan de strategische doelstellingen van de onderneming. Hij definieert de processen en tekent de organisatiestructuur uit die nodig is om deze processen te ondersteunen.

Het sourcing proces – het tactische niveau

Dit niveau, waarin ook de categorie managers actief zijn, bepaalt voor elke categorie van behoeften, materialen en diensten een aankoopplan. Deze personen kunnen de nodige contracten afsluiten en handelspartners selecteren en managen.

Het operationele proces

Dit niveau zorgt ervoor dat bestellingen tijdig worden geplaatst en dat de materialen en diensten op de correcte wijze worden geleverd en betaald: tijdig en met de juiste kwaliteit.

Indien men de inkoopafdeling op deze wijze benadert bestaat de kans dat inkoop het glazen plafond kan doorbreken en op duurzame wijze de status kan afdwingen die het verdient.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?