Hoogste PMI (inkoopmanagersindex) in 31 maanden

Logistiek

In Nederland wordt elke maand de PMI (Purchasing Managers Index) gepubliceerd, door NEVI, de Nederlandse inkoopvereniging. De PMI wordt samengesteld op basis van een maandelijkse enquête onder inkoopmanagers van de private sector, en wordt ook nog in 30 andere landen wereldwijd gepubliceerd.

In Nederland vullen ongeveer 300 inkoopmanagers de enquête in , afkomstig uit industriële bedrijven die minimaal 10% van het BBP vertegenwoordigen. De PMI is een economische indicator die veel vroeger dan andere indicatoren de evoluties in de markt zichtbaar maakt, omdat inkoopmanagers toegang hebben tot informatie die vaak niet beschikbaar is voor andere managers. Men bevraagt de productieomvang, nieuwe klantenorders, exportorders, ingekocht materiaal, inkoopprijs, levertijden, het voorraadniveau en de werkgelegenheidsgraad. Men berekent de percentages respondenten die een verbetering of verslechtering aangeven ten opzichte van de vorige maand, daar laat men een wegingsfactor op los, en dan wordt de algemene PMI berekend. Een PMI van 50 geeft aan dat er geen verandering is , en één van boven de 50 duidt op een groeiende economie. Hoe groter de afwijking des te sterker de verandering.

In november steeg de PMI van Nederland naar 56,8, het hoogste cijfer sinds april 2011. De productieomvang en het aantal nieuwe orders kenden de grootste toename in 31 maanden. De voorraad ingekochte materialen steeg voor de 4e maand op rij. De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie gaf de grootste stijging te zien sinds juli 2011. Alle indicatoren wijzen op een verbetering van de vraag en dus een herstel van de economie.

Volgens inkoopprofessor Arjan Van Weele zal de positieve ontwikkeling van de PMI de komende maanden aanhouden. Een mooi perspectief.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?