Inkoop is Risicobeheer

Logistiek

Hoewel in de meeste bedrijven inkoop nog steeds beschouwd wordt als een prijsonderhandelaar, waarbij de primaire taak wordt gedefinieerd als kostenbespaarder is dit volledig onterecht. Een goed geintegreerde inkoopafdeling zal ,naast het bekomen van de optimale prijsstelling, meerwaarde creëren en daarboven een bepalende rol kunnen spelen in de risicobeperking voor de bedrijven.

Gemiddeld genomen geeft een onderneming 75% van zijn omzet uit aan facturen voor leveranciers. Deze trend is nog stijgend daar de ondernemingen zich steeds meer op hun core business concentreren en daarom andere niet-core activiteiten outsourcen. Het in beeld brengen van deze totale aankoopflow met daarbij speciale focus op de kritische producten en de wijze waarop hiervoor de continuiteit verzekerd wordt, is een inkoopactiviteit die meerwaarde voor de bedrijven creëert. Om deze taak uit te voeren is het niet voldoende dat inkoop voor alle kritische producten en diensten meerdere leveranciers contracteert .  De afdeling moet de volledige materiaalstroom analyseren niet alleen voor de directe (1st Tier) leveranciers maar ook voor de leveranciers van de leveranciers (2nd Tier). Eventueel helemaal terug in de keten tot bij de leverancier van de grondstoffen (n-Tier leverancier). Dit is nodig omdat het splitsen van de noden over meerdere leveranciers niets oplevert als de producent van een tussenproduct een monopoliepositie inneemt, of waarbij deze producenten allemaal in dezelfde regio gelegen zijn.

Voorbeelden hiervan zijn de producenten van hard disks die allemaal in de buurt van Bangkok gelokaliseerd zijn. Door een overstroming in de loop van 2012 werd de bevoorrading van hard disks over de hele wereld gehinderd.  Andere rampen, zoals de nucleaire ramp in Japan bedreigden ook de bevoorrading vanuit deze gebieden.

Naast de fysieke risico’s zal een onderneming ook rekening moeten houden met de financiële, sociale en culturele risico’s. De “Global World”, waarin men ervan uitgaat dat de grenzen vervagen, leidt tot nieuwe onbekenden waarvoor de risico’s in kaart moeten worden gebracht en waarbij men vanuit inkoop de nodige voorzorgen moet nemen om deze risico’s te beperken.

Een goed inkoopplan met een verdeling van de risico’s over de gehele toeleveringsstroom zal voor de bedrijven zeker meerwaarde meebrengen veel meer dan een harde discussie over eurocentiemen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?