BCLOSE_Leaderboard.gif

VIL onderzoekt logistiek zorgplatform

Logistieke Opleidingen

Bij de dagelijkse werking van ziekenhuizen en zorginstellingen komt heel wat logistiek kijken. Op zich  geen kerntaak, maar zeker belangrijk om bij te dragen tot meer efficiëntie en veiligheid van de patiënten en personeel. Met het nieuwe project ‘Zorghubs’ onderzoekt VIL* hoe en waar logistieke consolidatie en optimalisatie best kan gebeuren.

Krachten bundelen in de zorgsector voor uitbouw logistieke hub

Samen met zestien bedrijven en zorginstellingen is VIL het project ‘Zorghubs’ gestart op 15 januari. De druk op de budgetten, strengere regelgeving en veranderende medische noden maken het noodzakelijk om de zorglogistiek anders te gaan organiseren.
De focus van Zorghubs ligt op het bundelen van de krachten door ondersteunende logistieke processen en goederenstromen te centraliseren op een platform. Het project wil een antwoord geven op de vraag of en hoe regionale zorglogistieke platformen kunnen bijdragen tot een performantere logistiek en schaalvoordelen. Voor dienstverleners biedt dit opportuniteiten om een nieuw scala aan logistieke toegevoegde waarde diensten te ontwikkelen voor de zorgsector.

Logistiek zorgplatform

Eerst zullen alle goederenstromen van en naar de zorginstellingen in kaart gebracht worden, alsook de behoeften van de stakeholders en wettelijke beperkingen. Daarna kan bepaald worden welke stromen en activiteiten op een logistiek zorgplatform thuishoren. Of het uitgewerkt logistiek concept ook praktisch haalbaar is, zullen de deelnemers aan het project nadien testen.

Logistieke optimalisatie voor betere zorg

VIL kan hiervoor rekenen op een uitgebreide interesse in de zorgsector, wat aantoont dat de behoefte groot is. Zestien deelnemers, waaronder zes zorginstellingen zetten er mee hun schouders onder: AZ Klina, bpost, DHL Supply Chain Benelux, Hospital Logistics, Movianto Belgium, Nutricia Belgium, OLV Ziekenhuis Aalst, Raes Pharmaceutical Logistics, Sodexo Belgium, Sterima, Talent in Motion, Tosoh Europe, UZ Antwerpen, UZ Leuven, Zorgbedrijf Antwerpen en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA).

Logistiek in de zorg: een opdracht van en voor alle medewerkers

Volgend jaar neemt ZNA, een van de deelnemers aan Zorghubs, de nieuwe Cadixsite in gebruik. “De coördinatie van de verhuis is een grote verantwoordelijkheid, want de cruciale systemen moeten blijven werken. Tot nu toe werd de Cadixwerkgroep vooral geleid door mensen met bouwkundige competenties. Nu zijn we in de fase gekomen van materiaal aankopen voor de inrichting, de logistiek, het organiseren van de zorg, het patiëntenonthaal, mensen opleiden, ...”, stelt Wouter De Ploey die hiermee het belang van logistiek maar al te goed inziet.
Verneem meer over ZNA Cadixsite in het januarinummer van het magazine ‘KMOinsider’. 

Hebt u zelf vragen over veiligheid binnen uw bedrijf en hiermee gepaard gaande keuringen, raadpleeg een specialist

*VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld. ‘Zorghubs’ wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

KEMPISCHTRAININGSCENTRE - rectangle202003.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven