BCLOSE_Leaderboard.gif
Een muurvaste ladingzekering

Maak geen uitschuiver en zorg voor een muurvaste ladingzekering

Partner

Wegrijden, een bocht nemen, stoppen voor verkeerslichten: de kleinste beweging van je vrachtwagen oefent al een grote kracht uit op je lading. En dan hebben we het nog niet eens over een noodstop of uitwijkmanoeuvre. In al deze gevallen loop je het risico dat de lading gaat schuiven.

Door schuivende lading in je vrachtwagen neemt ook het risico op een ongeval drastisch toe. Met als gevolg schade aan je lading tot een ernstig ongeval met gewonden doordat de vrachtwagen moeilijker bestuurbaar wordt of zelfs kantelt. Je lading goed vastmaken is dus geen overbodige luxe.

Met een niet goed gezekerde lading op de weg gaan is trouwens niet alleen gevaarlijk, het is ook een strafbaar feit waarop forse boetes staan. En of je lading al dan niet goed gezekerd was, heeft ook invloed op een eventuele vergoeding van de verzekering.

Ladingzekering is een must. Maar hoe precies?

Je kan je lading zekeren door ze te blokkeren, door direct te zekeren en door neer te sjorren. Dat gebeurt met behulp van:

 • antislipmatten
 • spanbanden
 • kettingen
 • kabels
 • hoekbeschermers
 • luchtkussens

Als je bijvoorbeeld gaat zekeren met spanbanden, kan je dit op twee manieren doen:

 • Neersjorren: Spanbanden worden bij deze methode aan de ene kant van de lading aan het voertuig vastgezet, over de lading heen getrokken en aan de andere zijde aangespannen. Je maakt gebruik van de neerwaartse kracht die wordt aangelegd door de ratel van een spanband. Daardoor verhoogt de wrijving tussen laadvloer en lading, waardoor de lading minder makkelijk zijwaarts, voorwaarts of achterwaarts kan schuiven.  
 • Direct zekeren: Het gaat hier om een zekering met spanbanden die de lading rechtstreeks verbindt met het voertuig. Hierbij maak je gebruik van vaste punten op een lading en de laadvloer. De lading wordt bij direct zekeren op zijn plaats gehouden door minstens vier spanbanden in voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse richtingen.

Als extra zekerheid tegen het verschuiven van je lading, kan je bij bovenstaande manieren ook antislipmatten gebruiken.

Check, check, dubbelcheck

Nog een aantal belangrijke tips:

 • Check of de lading goed gezekerd is vóór je wegrijdt.
 • Check bij langere ritten onderweg nog een keer of de lading goed vaststaat. Spanbanden en -kettingen kunnen zich ‘zetten’ waardoor ze niet meer strak om de lading staan.
 • Gebruik het materiaal zoals het is bedoeld. Maak nooit twee stukken spanband aan elkaar vast en plaats geen verlengstuk op een ratel van een spanband.
 • Vervoer je gevaarlijke stoffen? Ga dan altijd na of er ook specifieke eisen gelden.
 • Beschadigde spanbanden of spanbanden zonder het vereiste label gebruik je niet. Dankzij een jaarlijkse controle door een deskundige ben je er zeker van dat alle materialen nog goed zijn.
 • De fijne kneepjes om je lading altijd en overal goed te zekeren kan je leren in een training ‘Ladingzekering’.
 • Vergeet ook niet dat opdrachtgevers, beladers, vervoercommissionairs of commissionair-expediteurs medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de lading tijdens het vervoer.

Zorg zeker ook voor een goede aansprakelijkheidsverzekering

Als transporteur ben je verantwoordelijk voor de goederen die je vervoert. De transportaansprakelijkheidsverzekering van TVM Belgium dekt je aansprakelijkheid bij schade aan of verlies van vervoerde goederen, en ook laattijdige aflevering, conform de CMR-wetgeving. Maar met deze verzekering gaat TVM Belgium een stapje verder dan de klassieke CMR-verzekering, want ze kan volledig aangepast worden aan de specifieke noden van jouw bedrijf. Of je nu stukgoed, bulkgoed of koelgoederen vervoert, TVM Belgium werkt een verzekering op maat voor je uit.

Met een verzekering Transportaansprakelijkheid van TVM Belgium ben je volledig ingedekt tegen elke schadeclaim, óók als deze schade zich voordoet tijdens het laden en lossen van de goederen. TVM regelt alles met je opdrachtgever en vergoedt waarvoor je aansprakelijk bent.

Wil je met een aansprakelijkheidsverzekering op maat de baan op? Neem dan contact op via onderstaand formulier!

Meer lezen:

Meer weten?

TVM Belgium

Contactinformatie

Ook interessant

Interessante bedrijven