BCLOSE_Leaderboard.gif
Spoor- en transportfederaties pleiten voor overslagcheque

Spoor- en transportfederaties pleiten voor overslagcheque

Transport

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum pleiten voor een vergoeding voor transporteurs die hun cargo van de weg naar het spoor overslaan, een zogenaamde overslagcheque. Deze maatregel zou transporteurs helpen om jaarlijks 750.000 vrachtwagenritten uit de file te halen.

Volgens beide organisaties is een sterkere combinatie van weg- en spoorvervoer nodig om de mobiliteit en logistieke voortrekkersrol van België te waarborgen. Het Belgian Rail Freight Forum berekende dat we  gemiddeld zo’n 44 uur per bestuurder per jaar vast staan in het verkeer. Met de 27% toename van het vrachtvervoer tegen 2040 (bron: Federaal Planbureau) zal dit probleem alleen maar toenemen.

Transport intelligent verdelen

Om een volledige immobilisatie te vermijden, moeten we daarom werk maken van een intelligente transportmix, waarbij cargo niet alleen over de weg, maar deels ook per spoor of via het binnenwater vervoerd wordt. Philippe Degraef, directeur van Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners: “Wegververvoerders en spooroperatoren redeneren hoe langer, hoe meer in termen van modale complementariteit. Die mentale klik is al een tijdje gemaakt. Nu komt het erop aan om die ook in daden om te zetten.”

Trafiek van weg naar spoor of binnenwater overhevelen

Wegvervoerders willen wel een deel van hun trafiek naar het spoor of binnenwater overhevelen, maar dienen die plannen op te bergen omwille van het kostenplaatje. Goederen naar het spoor overhevelen, vergt immers een extra handeling en dus een extra operationele kost van gemiddeld 40 euro (dixit een gemeenschappelijke studie van Febetra en Belgian Rail Freight Forum). Febetra en het Belgian Rail Freight Forum zijn ervan overtuigd dat veel meer wegvervoerders vaker multimodale diensten zouden ontwikkelen op zowel korte- als langeafstandstrajecten, wanneer deze kostenhandicap weggewerkt wordt.

Welke maatregelen stellen de transport- en spoorfederaties voor?

Volgende voorstellen zullen volgens de federaties een positief effect hebben op de modal shift en de congestie:

  • steunmaatregelen voor wegvervoerders die investeren in aangepaste infrastructuur of materieel, zoals reachstackers, containers, multimodale trailers enz.
  • vergoeding van de overslagkost in de vorm van een cheque van  40 euro voor elke unit die een wegvervoerder op het spoor of een andere duurzame modus zet.

Het Belgian Rail Freight Forum wil de volumes over het spoor in België en Europa verdubbelen. Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum: “Via een overslagcheque kan de overheid de wegvervoerders compenseren voor het overhevelen van en naar de meest efficiënte vervoersmodus. Zo kunnen we jaarlijks 750.000 truckritten uit het verkeer in België halen en dagelijks 1.000 verliesuren in file vermijden.”

banner_land_EU_algemeen_vlaggen_300x250px-rev04.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven