BCLOSE_Leaderboard.gif
Bart Vannieuwenhuyse, mede-eigenaar TRI-VIZOR

Tri-Vizor zet baanbrekende samenwerking op voor het delen van schepen

Transport

Voortaan gaan visvoerleveranciers Cargill en Skretting gebruik maken van gezamenlijke schepen om beleveringen van visvoer te doen aan zalmboeren langsheen de Noorse kust. “Tri-Vizor heeft de opdracht gekregen om als orkestrator en trustee erover te waken dat beide concurrenten capaciteit kunnen delen, maar toch onafhankelijk van elkaar blijven opereren”, zegt Alex Van Breedam, oprichter en CEO van Tri-Vizor.

Fjordvrienden

Schepen met visvoer van Cargill’s Noorse dochter EWOS, wereldleider in visvoer voor zalm, zullen niet langer in het kielzog van schepen met visvoer van Skretting, een van 's werelds grootste producenten van aquacultuurvoer, langs de Noorse kust varen.
Het scheepvaartbedrijf Eidsvaag zal de gezamenlijke vloot opereren.

Bart Vannieuwenhuyse, mede-eigenaar TRI-VIZOR: “De samenwerking kreeg de naam 'Fjordfrende' omdat het over fjordvriendelijk transport gaat. Fjordfrende komt het milieu in Noorwegen ten goede: het scheepvaartverkeer wordt beperkt en de uitstoot van broeikasgassen met een vijfde verminderd.”

Broeikasgasreductie en efficiëntieverbetering

In de eerste jaren zou Fjordfrende de vlootcapaciteit al kunnen verminderen, terwijl de bezettingsgraad van de ladingcapaciteit wordt verhoogd. “Deze efficiëntieverbetering zal de emissie van schadelijke broeikasgassen met 1/5 per ton vervoerd visvoer reduceren. Dat komt overeen met 15-20 miljoen kg CO2 per jaar of jaarlijks 7.500 auto's van de weg halen”, gaat Vannieuwenhuyse verder.
Naast de voordelen voor het milieu, beoogt men met de samenwerking ook efficiëntieverhoging door het parallel varen te vermijden.

EU-Commissie moedigt milieuvriendelijke vervoerssamenwerkingen aan

Horizontale samenwerking en het delen van vervoerscapaciteit tussen bedrijven wordt steeds meer aanzien als een manier om afdoende met capaciteitstekorten om te gaan en om belangrijke verbeteringen in efficiëntie en duurzaamheid te realiseren. Dergelijke samenwerkingsverbanden worden dan ook door de EU gestimuleerd.

Tri-Vizor uit Niel heeft expertise in het begeleiden van dergelijke processen. “We namen reeds deel aan gelijkaardige Europese projecten, maar zelf hebben we al meermaals kunnen aantonen dat horizontale samenwerking tussen bedrijven werkt en winstgevend is”, licht Alex Van Breedam toe.  

Tri-Vizor waakt over de toepassing van de mededingingsregels

 “Cargill en Skretting zijn concurrenten. Ze zullen blijven concurreren in elk aspect van hun activiteit, inclusief productprestaties en prijszetting. Het verschil is wel dat voortaan het visvoer door dezelfde scheepsexploitant wordt geleverd. Naleving van de antitrustregels is dan ook cruciaal. Dit impliceert dat bepaalde informatie niet kan worden gedeeld tussen de twee partijen. Daarom werd Tri-Vizor door Cargill en Skretting als trustee aangesteld om erover te waken dat ze onafhankelijk van elkaar blijven opereren in de markt”, licht Van Breedam toe.

Tri-Vizor heeft hiervoor een heel raamwerk opgezet. Bart Vannieuwenhuyse: “Dit kader beoogt een efficiënte samenwerking, de garantie dat concurrentiegevoelige informatie tussen de betrokken bedrijven niet gedeeld kan worden, om conflicten met het mededingingsrecht te voorkomen. Het proces is ook nauwlettend gevolgd door gespecialiseerde juridische adviseurs.”

Lees ook

 

banner_land_EU_algemeen_vlaggen_300x250px-rev04.gif

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven