Vlootbeheer: waar staan wij?

Logistiek

Alhoewel in de meeste bedrijven fleet management wordt uitbesteed aan een leasing maatschappij, worden er intern nog steeds operationele beheerstaken uitgevoerd voor deze wagens. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen kan zijn dat wagens nog steeds als een statussymbool worden aanzien.

Daardoor worden er aan de interne vlootbeheerder vele vragen gesteld. Daar de wagengebruikers meestal een bepaalde positie binnen het bedrijf bekleden wordt er op deze vragen door de vlootbeheerder gretig ingegaan, en fungeert hij als doorgeefluik. Terwijl de leasingmaatschappijen beweren dat zij het volledige beheer van de vloot op zich nemen.

De fout in deze ligt niet bij de subcontractor maar wel bij het bedrijf dat uitbesteedt. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de gebruikers de juiste richtlijnen krijgen, zodat het volledige wagenbeheer rechtstreeks door de leasingmaatschappij wordt overgenomen. De eigen organisatie moet enkel de voorwaarden definiëren waaraan de wagens moeten voldoen. Verder zal het bedrijf enkel de reguliere facturen betalen en alle overige facturen voor onderhoud, bandenwissel, herstellingen en andere moeten rechtstreeks door de bestuurder afgehandeld worden. Alleen in geval van discussie zal de vlootbeheerder nog tussen komen.

Naast het beheer van de vloot is er nog het fenomeen van de prijsvorming bij lease contracten. De leasing maatschappijen promoten dat de bedrijven zelf met de constructeurs rechtstreeks moeten negotiëren. Dit ondanks het feit dat zij het best geplaatst zijn om de vloot van hun klanten te beheren. De leasingmaatschappijen hebben minstens enkele duizenden wagens in beheer en toch beweren zij dat hun klanten betere voorwaarden bij de constructeurs kunnen bekomen, ondanks het feit dat zij met de hoofddealers afspraken hebben voor leveringen en bijkomende voorwaarden. Dit heeft alles te maken met het doorschuiven van de risico’s van de leasingmaatschappijen naar hun klanten, zoals dit door de energieverdelers is gebeurd. Dit alles doet besluiten dat het voor de organisaties maar ook voor de leasingmaatschappijen tijd is om zich over het uitbesteden van de vloot te bezinnen en het actuele model volledig te herzien.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?