Medisch attest in voedingssector niet langer verplicht

Catering

Wie actief is in de voedingssector moet sinds 11 augustus 2018 niet langer over een medisch attest beschikken. Dit betekent echter niet dat de wetgever geen aandacht meer schenkt aan het risico op overdracht van besmettelijke ziektes.

Niet langer om de drie jaar medisch attest aanvragen

Wie actief is in de voedingssector en in contact komt met onverpakte voedingswaren, moet niet langer om de drie jaar een medisch attest vragen aan zijn huisarts of de arbeidsarts. De inspecteur van het FAVV (Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid) kon dit attest op elk moment opvragen. Sinds 11 augustus 2018 is dit attest niet langer verplicht.

Een medisch attest is geen garantie tegen besmettelijke ziekten

De afschaffing van deze wettelijke verplichting kwam er op vraag van het FAVV zelf. Volgens de inspectiedienst is dit medisch attest slechts een momentopname. Dit attest toonde aan dat de betrokkene op het moment van het onderzoek geen besmettelijke ziekte had. Dit zou een vals gevoel van veiligheid creëren. Ook al heb je een medisch attest, dit vrijwaart je niet van besmettelijke ziekten waarmee je via voedsel andere mensen kan besmetten.

Wat zegt de Europese Verordening?

De wetgever blijft nochtans aandacht schenken aan het risico op overdracht van besmettelijke ziektes.

  1. Zelfstandig ondernemers actief in de voedingssector die weten dat ze een besmettelijke ziekte hebben opgelopen, moeten onmiddellijk hun werkzaamheden stoppen.
  2. Gaat het om een werknemer, dan moet hij zijn leidinggevende of werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dit principe is opgenomen in de Europese Verordening 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
  3. Bovendien moet elke onderneming actief in de voedingssector de veiligheid van zijn producten kunnen waarborgen via een eigen kwaliteitssysteem (HACCP). Hierbij moet hij alles in het werk stellen om besmetting of contaminatie te voorkomen.

Wat met het gezondheidstoezicht en aansluiting bij een externe preventiedienst?

  1. Ook al is een medisch attest niet langer verplicht, voedingsbedrijven moeten zich nog steeds aansluiten bij een externe preventiedienst. 
  2. Werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht en die toch een voedingsattest nodig hebben voor een kwaliteitssysteem of voor exportdoeleinden, kunnen dit nog steeds aan de arbeidsarts vragen tijdens het periodiek medisch onderzoek.
  3. Werknemers die niet onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht en die toch nog een voedingsattest nodig hebben voor een kwaliteitssysteem of voor exportdoeleinden, kunnen hiervoor niet meer bij de arbeidsarts terecht en moeten zich wenden tot hun huisarts.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven