wetgeving wegwerpverpakking evenementen

Nieuwe wetgeving cateringmateriaal op evenementen

Catering

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goed voor de preventie van afvalstoffen en het ontmoedigen van het gebruik van wegwerpartikelen voor catering. De nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen evenementen die niet en wel georganiseerd worden door een overheid.

Evenementen, niet georganiseerd door de overheid

Vanaf 2020 is het verboden drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes en petflesjes op alle evenementen. Van schoolfeesten tot grote festivals. Concreet betekent dit dat frisdranken kunnen aangekocht worden in glazen retourflessen of via een postmixsysteem getapt en aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken. Wanneer een organisator toch besluit om wegwerprecipiënten aan te bieden zal hij die materialenstroom voor 90% (95% vanaf 2022) moeten inzamelen. De bewijslast ligt bij de organisator.

Jarenlange ervaring en projecten leren dat inzameling niet werkt door frontstage sorteerbakken te plaatsen. Het systeem kan misschien wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom proper terug te krijgen.

Evenementen, georganiseerd door overheden

De wetgeving is van toepassing op lokale besturen (provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), de Vlaamse overheidsinstellingen en Vlaamse Agentschappen (Bloso, de Lijn, ...). Onder ‘gemeenten’ vallen onder meer het gemeentehuis, de bibliotheek, de technische dienst, …. Op onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorgbedrijven is de wetgeving niet van toepassing.

Vanaf 2020 mogen ook overheden op eigen evenementen, net zoals bij de andere evenementen, geen wegwerpbekers, petflesjes of blikjes meer aanbieden aan bezoekers.

Wat verstaat men onder eigen evenementen?

Dat zijn evenementen waar de overheden zelf bepalen hoe de catering verloopt, bijvoorbeeld door een marktbevraging. Het gaat dus niet over handelaars die drank en voedingsmiddelen verkopen op door de overheden georganiseerde markten en kermissen.

Concreet betekent dit dat frisdranken kunnen aangekocht worden in glazen retourflessen of via een postmixsysteem getapt en aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken. In tegenstelling tot evenementen georganiseerd door niet-overheden is een uitzondering via inzameling van wegwerprecipiënten niet van toepassing.

Vanaf 2022 mogen overheden ook geen wegwerpborden en -bestek meer aanbieden

Voorverpakt eten in wegwerpverpakking – snacks, zoals chocolade of chips - kan nog wel. Koude slaatjes of soep vallen hier niet onder. Broodjes kunnen nog verkocht worden in minimale verpakking zodat ze buitenshuis kunnen geconsumeerd worden.

Wil je meer vernemen over de nieuwe wetgeving cateringmateriaal en werken aan een duurzaam evenement? Zowel het evenement zelf als de verplaatsingen kan je verduurzamen. Ontdek de hands-on tools op www.groenevent.be en www.mobiwijzer.be.

Bron: Ovam

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials