Meer dan 80.000 mensen werken in de evenementensector

Meeting & Event Facilities

KDG-Hogeschool heeft de evenementensector voor het eerst cijfermatig in kaart gebracht in opdracht van evenementenfederaties B.E.S.A. en Febelux. Meer dan 80.000 mensen werken voor minstens 3.200 bedrijven die de sector telt.

Een versnipperde sector

Het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool voerde het onderzoek uit op vraag van evenementenfederaties B.E.S.A. en Febelux. 

Christine Merckx, hoofd van het Expertisecentrum Publieke Impact, legt uit: “Om de grootte van de evenementensector te kunnen bepalen, dien je eerst te definiëren wanneer een activiteit een evenement is. Is een huwelijk een evenement? Wat met een opendeurdag of een personeelsfeest? Niet evident. Momenteel bestaat er geen specifiek juridisch kader of paritair comité, omdat deze sector nooit eerder werd afgebakend. Dit leidt tot situaties waarbij er op één evenement verschillende mensen tewerkgesteld zijn en die verschillende arbeidsvoorwaarden kennen. Wij zijn de uitdaging aangegaan om deze versnipperde sector toch in kaart te brengen.”

Meer dan 3.200 bedrijven

Meer dan 80.000 mensen werken in de Belgische evenementensector, waarvan ongeveer de helft in vast dienstverband. Ze werken in en voor de minstens 3.200 bedrijven die de sector telt. Daarvan richt ongeveer 21% zich uitsluitend op de organisatie van evenementen. En dat zijn er meer dan 77.000 per jaar. 79% van de bedrijven in de sector is toeleverancier of combineert het toeleveren met het organiseren van evenementen. Toeleveranciers zijn bedrijven die instaan voor bijvoorbeeld catering, standenbouw, audiovisuele ondersteuning, uitbating van eventlocaties) en meer. 

In het onderzoek is geen rekening gehouden met steden en gemeenten of vzw’s. “In de praktijk organiseren deze spelers zelf nochtans veel (publieks)evenementen. Onze onderzoeksresultaten zijn dan ook minimumcijfers, gericht op de commerciële sector”, voegt Christine Merckx eraan toe.