Internetmarketing voor kmo’s

Marketing & Sales

In november brengt the AIM internet marketing tot bij de kmo met een heuse bus die gans Vlaanderen aandoet. Kijk op  www.misdebusniet.be voor alle data en locaties van deze introductiecursus.

Alhoewel meer dan 70% van de populatie aangesloten is op het internet toont onderzoek*aan dat in België de totale online reclame bestedingen slechts 10,4% van de totale mediabestedingen uitmaakt.  Dit  relatief lage cijfer (want in Nederland is dit bijvoorbeeld 20%) reflecteert zich bijvoorbeeld  bij zoekacties op het net waar Belgische bedrijven dieper staan gerangschikt dan buitenlandse/Nederlandse bedrijven.

Dat de 513.829 Vlaamse kmo’s  nog steeds zo weigerachtig staan tegenover internet marketing heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ze nog niet voldoende bekend zijn met de mogelijkheden of de voordelen (flexibiliteit, goedkoper prijskaartje, breder bereik, meetbaarheid,...) nog niet naar waarde kunnen schatten.

Daarom ontwikkelde the AIM (the Association of Internet Marketing) het initiatief om internetmarketing letterlijk tot bij de Vlaamse kmo te brengen. In de maand november worden in diverse industrieparken over het hele Vlaamse gewest introductiecursussen ( kostprijs: €49 – duur 1.5 u) georganiseerd waarbij concrete tips zullen gegeven worden, de voor- en nadelen van elk e-marketing medium zal toegelicht net zoals de strategie om eraan te beginnen: www.misdebusniet.be

Met deze campagne helpt the AIM België opBOKSen tegen de competitie uit het buitenland waar internetmarketing al meer is ingeburgerd en beoogt alzo onze concurrentiepositie te verstevigen.   Bovendien gaat de helft van de opbrengst van de cursus naar het goede doel. Jan Schepens, ambassadeur van BOKS vzw– een organisatie die zich inzet voor mensen met een stofwisselingsziekte - licht toe: “Zoals u zich misschien herinnert ben ik letterlijk in de ring gestapt om al boksend ons project kenbaar te maken. Welnu, ik juich toe dat dit een veel vredelievender manier is om de problematiek in het daglicht te brengen en  kan ten zeerste appreciëren dat we langs deze weg ook fondsen kunnen inzamelen voor onze werking en onderzoek”.

* cijfers uit een onderzoek van het IAB (Interactive Advertising Bureau Belgium) over 2008

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven