Antwerpse taxi’s krijgen strengere regels

Mobiliteit

De Stad Antwerpen verstrengde recent het stedelijk reglement op de uitbating van de taxibedrijven op haar grondgebied.  Die verstrenging houdt een aantal maatregelen in die voornamelijk de veiligheid en het comfort van de passagiers ten goede komen en de kwaliteit van het taxivervoer bestendigen. 

De Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU), die het merendeel van de gestructureerde taxi-ondernemingen groepeert, hoopt met het stadsbestuur positief te kunnen samenwerken om de leefbaarheid van de taxi-ondernemingen te verankeren en mogelijke problemen uit de wereld te helpen.

De voornaamste aanpassing van de taxicodex behelst de maximum ouderdom van de taxivoertuigen.  Daar waar voorheen geen voertuigen, van welke categorie ook, mochten ingezet worden die meer dan 550.000 km op de teller hadden én ouder dan 7 jaar waren, wordt nu eenvoudig bepaald dat voertuigen ouder dan 7 jaar dienen vervangen te worden door jongere exemplaren.  Bovendien wordt voor de bepaling van de ouderdom van de wagen vanaf nu de datum van de eerste ingebruikstelling als referentie genomen, daar waar voorheen het jaar van die eerste ingebruikstelling als norm werd genomen.  De vergunde taxi-ondernemingen krijgen een jaar de tijd om te voldoen aan deze norm.

Een volgende verstrenging bepaalt de kledingvoorschriften van de taxibestuurders en stelt dat heren hemd en lange broek dienen te dragen, vrouwelijke chauffeurs hemd en rok of broek, dat sportkledij, sportschoenen, shorts of sandalen niet door de beugel kunnen en dat in het voertuig het dragen van een hoofddeksel niet is toegestaan, met uitzondering van een pet met het kenteken van het taxibedrijf waarvoor de chauffeur rijdt.  Het artikel bepaalt ook nog dat bestuurders van een motortaxi beschermende kledij mogen dragen.

Een niet onbelangrijke wijziging is de bepaling dat, op openbare taxistandplaatsen, de klant vrij het taxivoertuig kiest waarmee hij of zij zich wenst te laten vervoeren.  Er is dus geen enkele verplichting om in de taxi te stappen die als eerste in de rij op een standplaats staat.

 

Nieuwe taxi-standplaatsen

Wat betreft de taxi-standplaatsen op het grondgebied van Antwerpen begroet APTU de goede wil van het stadsbestuur inzake de creatie van nieuwe locaties ter vervanging van – gewoonlijk door heraanleg van straten en pleinen – afgeschafte gereserveerde stroken.  Zo mogen nieuwe standplaatsen verwelkomd worden op volgende locaties:  Abdijstraat 1-3-5 (1 plaats), Bolivarplaats ter hoogte van de lift van het Justitiepaleis (2 taxi’s), Florent Pauwelslei t.h.v. ingang A.Z. Monica (+ 2 wagens), Godefriduskaai t.h.v. MAS (2 taxi’s), de Italiëlei t.h.v. nr. 4 (+ 1 plaats), de Korte Koepoortstraat t.h.v. de nrs. 3/7 en Napoleonkaai nabij MAS (3 wagens).

Info: www.aptu.be

 

Op de foto:

De Raad van Bestuur van APTU met verantwoordelijke schepen van Antwerpen, Ludo Van Campenhout (Foto Stefan Int Panis)

 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven