Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto

Febelauto pleit voor een volwaardige Kruispuntbank voor voertuigen

Auto & Onderdelen

De noodzaak van volledige traceerbaarheid van voertuigen

Febelauto, het beheersorgaan voor de inzameling en de recyclage van afgedankte voertuigen, gaat momenteel de boer op met het memorandum dat de organisatie eind 2018 schreef over de volledige traceerbaarheid van voertuigen in ons land. “We hebben het memorandum opgesteld met het oog op de verkiezingen van mei a.s. We hopen dat de nieuwe regering werk maakt van de traceerbaarheid van voertuigen. Anno 2019 wordt het tijd dat elke beweging van elk voertuig opgevolgd wordt”, stelt Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto.

Wat de recyclering van voertuigen betreft, bekleedt ons land een absolute toppositie. Zelfs het zand uit de automatten wordt gerecycleerd.

Top 5 in Europa

Catherine Lenaerts: “Niet dat we de automatten manueel gaan uitschudden, maar het recycling proces van autowrakken is in ons land heel geavanceerd. Tot en met het zand in de matten toe, wordt gerecycleerd. Na depollutie van de autowrakken, d.w.z. het afhalen van de gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen, en na demontage, waarbij we 24% van het gewicht hergebruiken, wordt hetgeen overblijft voor 97,3% gerecycleerd. Daarmee behoren we bij de top 5 in Europa. Ik denk dat er weinig andere consumptiegoederen zijn die zo’n hoge recycling norm halen.”

Op 12 seconden in stukjes verscheurd

Na de depollutie en ontmanteling komt het wrak in een shredder terecht, die het op slechts 12 seconden in stukjes scheurt. Deze stukjes worden vervolgens gesorteerd om terug als grondstof te fungeren. Er zijn wel 40 verschillende technologieën in ons land om van de stukjes opnieuw grondstoffen te maken, alle metalen, plastics in verschillende soorten, maar ook glas.

Catherine Lenaerts: “Onze sector zet ook hard in om een second life te organiseren voor batterijen. Batterijen die niet voldoende capaciteit meer hebben om een auto voort te sturen, kunnen bijvoorbeeld wel nog dienen als opslag voor stationaire energie. Febelauto heeft op dit moment een project lopen waarbij we second life zonnepanelen koppelen aan second life batterijen en daarmee een bedrijf van het elektriciteitsnet willen halen en te laten voorzien in zijn eigen energie.”

Circulaire projecten

Er lopen nog andere circulaire projecten in de sector. Zo wordt aircogas uit de autowrakken gezogen, dat garagisten vervolgens hergebruiken om de airco-installaties van andere auto’s te vullen. Zo wordt het aircogas nog een keer hergebruikt alvorens het echt gerecycleerd wordt.

Catherine Lenaerts: “Met Brussel Leefmilieu hebben we een project georganiseerd in de sector van de herstelling van autoruiten, waarbij we de glasherstellers wilden samenbrengen met onze erkenningscentra. We hebben gemerkt dat wanneer ontmantelingsbedrijven onderdelen willen verkopen, zij deze verkoop en hun stockbeheer digitaal dienen aan te pakken. Grote spelers in de markt willen on the spot weten of een onderdeel beschikbaar is. We onderzoeken in dit kader ook de mogelijkheden van gemeenschappelijke platformen.”

Traceerbaarheid van autowrakken

In de Belgische erkende ontmantelingscentra werden vorig jaar 143.052 autowrakken verwerkt. Dat is een stijging van 18% ten opzichte van 2017.

Catherine Lenaerts: “Voor het tweede jaar op rij noteren we een stijging, wat belangrijk is, immers onze erkende centra moeten voldoende volume kunnen omzetten. Wat het aantal afgedankte voertuigen betreft, is het nog steeds wat sukkelen, vermits er geen traceerbaarheid is in ons land. Wanneer een nummerplaat teruggestuurd wordt naar het BIV, weet niemand meer wat er met die auto’s gebeurt. Anno 2019 wordt het toch wel tijd voor een traceersysteem zodat elke beweging van elk voertuig opgevolgd kan worden.”

Geen Koninklijk Besluit

Catherine Lenaerts: “De wet op de Kruispuntbank van de voertuigen, die stelt dat elke beweging moet kunnen opgevolgd worden, is er wel. Maar er is nooit een Koninklijk Besluit gekomen om de traceerbaarheid uit deze wet uit te voeren.”

VIAS heeft ondertussen een studie gedaan in opdracht van minister van mobiliteit Bellot om uit te zoeken of de nummerplaat het voertuig moet volgen, of de eigenaar ervan. De resultaten worden binnen afzienbare tijd bekend gemaakt.

Catherine Lenaerts: “Op drie landen na is het zo dat in Europa de nummerplaat het voertuig volgt en niet de eigenaar. Maar het kan in principe ook anders, zolang we maar elke beweging van een voertuig kunnen volgen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven