Kies je voor cash for car of het mobiliteitsbudget?

Bedrijfsvoertuigen & Trucks

Het Parlement keurde in maart 2018 de mobiliteitsvergoeding - cash for car - goed. Op hetzelfde ogenblik bereikte de regering een akkoord over het mobiliteitsbudget. Wat is het verschil tussen beide?

Mobiliteitsvergoeding of cash for car

Binnenkort kan je met de mobiliteitsvergoeding van start. De werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in tegen een mobiliteitsvergoeding, vandaar cash for car. Deze cashvergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling.

Hoeveel bedraagt de mobiliteitsvergoeding?

De mobiliteitsvergoeding wordt berekend als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen x 20% x 6/7. Neemt de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste? Dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen? Dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding.

Wat met de sociale en fiscale behandeling?

De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die gelijk is aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage van de ingeleverde bedrijfswagen.

De werknemer betaalt belastingen op een gedeelte van de mobiliteitsvergoeding berekend volgens volgende formule: cataloguswaarde x 6/7 x 4%. Het overige gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is vrijgesteld van belastingen.

Mobiliteitsbudget

Waarover gaat het? De werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in en ontvangt hiervoor een mobiliteitsbudget omdat hij kiest voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen. Hij kiest met andere woorden zelf hoe hij dit budget uitgeeft aan mobiliteit.

Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget?

Het bedrag van het budget is gelijk aan de totale kostprijs op jaarbasis die de werkgever draagt voor de financiering van de bedrijfswagen en alle bijbehorende kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, belastingen, …).

Wat met de sociale en fiscale behandeling?

Kiest de werknemer voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen? Dan zijn de gewone regels van toepassing. Dan betaal je als werkgever een solidariteitsbijdrage en de werknemer betaalt belastingen op het voordeel van de bedrijfswagen.

Gebruikt de werknemer het budget voor de financiering van duurzaam transport? Dan worden deze bedragen volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belasting. Ontvangt de werknemer op het einde van het jaar nog een cashbedrag? Dan is de werkgever een werkgeversbijdrage van 25% verschuldigd. De werknemer betaalt een persoonlijke bijdrage van 13,07%. Het cashbedrag is bovendien vrijgesteld van belastingen.

Bronnen: Persbericht Ministerraad van 16 maart 2018, Bericht VBO.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven