Mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudget interessanter dan mobiliteitsvergoeding?

Leasing & Renting voertuigen

Op 1 maart 2019 trad het mobiliteitsbudget in werking. Maar het zal nog even duren tot een aantal aspecten verduidelijkt zijn vooraleer het mobiliteitsbudget ook in de praktijk kan worden toegepast.

Wat houdt het mobiliteitsbudget in?

Het mobiliteitsbudget houdt een hele waaier van alternatieven in voor de klassieke bedrijfswagen. Werknemers die afstand doen van hun bedrijfswagen of er geen aanspraak op willen maken, krijgen in ruil een budget om aan een of meerdere vervoermiddelen te besteden. Zo kunnen ze naargelang het af te leggen traject, het meest geschikte vervoermiddel kiezen.

De mobiliteitsvergoeding: voorlopig geen succes

Sinds 1 januari 2018 was de mobiliteitsvergoeding al van toepassing, maar uit een recent onderzoek van Acerta is gebleken dat slechts 0,065% van de bedrijfswagens intussen ingeruild werd voor een mobiliteitsvergoeding.

Meer interesse verwacht voor het mobiliteitsbudget

Dat is te verklaren door twee redenen. Het brutobedrag van het mobiliteitsbudget ligt hoger dan de bruto mobiliteitsvergoeding. En de keuzes die de werknemer kan maken met zijn mobiliteitsbudget zijn veel uitgebreider. Het blijft ook mogelijk om nog voor een (milieuvriendelijkere) bedrijfswagen te kiezen.

Milieuvriendelijke bedrijfswagen

Die wagen moet echter voldoen aan strenge milieunormen: ofwel moet de werknemer kiezen voor een elektrische wagen, ofwel voor een wagen met een zeer beperkte CO2-uitstoot. Aanvankelijk was die maximale CO2-uitstoot vastgelegd op 95 gram/kilometer. Dat maakt dat er weinig wagenmodellen in aanmerking kwamen. Werknemers die hun wagen willen behouden, zouden hierdoor kunnen afhaken voor het mobiliteitsbudget. Daarom werd de maximale CO2-uitstoot uiteindelijk vastgelegd op 105 gram per kilometer.

In de komende jaren wordt de maximale uitstoot stelselmatig verlaagd om zo het bedrijfswagenpark te vergroenen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale CO2-uitstoot verlaagd naar 100 gram per kilometer, vanaf 1 januari 2021 wordt dit 95 gram per kilometer. De Koning krijgt de mogelijkheid om deze waarde daarna verder te verlagen.

Geen ‘salary sacrifice’

Bedrijfswagens die (volledig of gedeeltelijk) verkregen werden in het kader van een loonruil (of ‘salary sacrifice’) kunnen niet ingeruild worden voor een mobiliteitsbudget.

Deze situatie is te onderscheiden van de situatie waarin de werknemer in het verleden – hoewel hij recht had op een bedrijfswagen – opteerde om hier geen gebruik van te maken, maar in ruil andere voordelen of vergoedingen te ontvangen. In dit geval is het wel toegestaan om deze alternatieve voordelen of vergoedingen opnieuw in te leveren, in ruil voor een mobiliteitsbudget. De bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst zullen duidelijk moeten maken in welke situatie de werknemer zich bevindt en of hij een mobiliteitsbudget kan aanvragen.

Mobiliteitsvergoeding

Werknemers die aanvankelijk in het systeem van de mobiliteitsvergoeding (waarbij alleen een geldsom wordt uitbetaald aan de werknemer om zijn privéverplaatsingen te financieren) waren gestapt kunnen overstappen naar een mobiliteitsbudget. Ook de omgekeerde beweging is mogelijk. Recent werd dit aangepast in de wet betreffende de invoering van de mobiliteitsvergoeding.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials