Leasing versus renting

Mobiliteit

De termen leasing en renting worden wel eens door elkaar gebruikt. Toch is er vooral op boekhoudkundig vlak een duidelijk verschil.

Wat is leasing?

Wat is renting?

Voordelen van leasing of renting

Verschillen tussen leasing en renting

Financiële leasing

Financiële renting

Leasing en renting: ook voor je fiets

Wat is leasing?

Leasing is een kredietvorm waarbij een leasingmaatschappij een bedrijfswagen aankoopt en ter beschikking stelt voor jouw onderneming. De juridische eigenaar van de bedrijfswagen is de leasingmaatschappij. Op de aankoopfactuur staat hun naam. Jouw onderneming is economisch eigenaar. Je krijgt bijgevolg het gebruiksrecht van de bedrijfswagen. De wagen komt dan wel op de balans van jouw onderneming. Daaruit volgt een verhoging van de schuldgraad.

Je betaalt voor het gebruiksrecht een leasingvergoeding (incl. intresten) tijdens de looptijd van het leasingcontract. Wanneer het contract ten einde komt, kan je de bedrijfswagen aankopen als je ingaat op de aankoopoptie van maximaal 15%.

Wat is renting?

Als jouw onderneming aan renting doet, dan huurt jouw onderneming een bedrijfswagen van de leasingmaatschappij met een vooraf gedefinieerde looptijd, aantal kilometers en prijs. In dit geval is de leasingmaatschappij zowel de juridische als economische eigenaar. Hieruit volgt dat de verhuurder (de leasingmaatschappij) eigenaar blijft van de bedrijfswagen. De wagen komt dus niet op de balans van jouw onderneming.

Op het einde van het contract, krijg je een aankoopoptie van minimaal 16%.

Procedure

 • De klant bestelt de bedrijfswagen bij de leverancier.
 • De klant tekent een leasingcontract bij de leasingmaatschappij.
 • De leasingmaatschappij bevestigt de bestelling bij de leverancier.
 • De leverancier levert de goederen bij de klant.
 • De leverancier factureert aan de leasingmaatschappij.
 • De klant betaalt de leasingvergoedingen aan de leasingmaatschappij.

Voordelen van leasing of renting

1. Geen extra waarborg nodig

De wagen zelf dient als waarborg. De leasingmaatschappij is juridisch eigenaar van de bedrijfswagen die jij in gebruik neemt.

2. Eigen middelen gebruiken voor andere doeleinden

Aangezien je niet zelf een aankoop moet doen, heb je meer eigen middelen ter beschikking. Je kan investeren in andere zaken.

3. Minder administratie

De leasingmaatschappij zorgt voor de administratie van de aankoop, waaronder de betaling van de voorschotten. De maatschappij koopt namelijk de wagen aan.

4. Nooit te veel btw betalen

De leasingmaatschappij betaalt de volledige factuur (incl. btw) aan de leverancier. Je krijgt een gratis voorfinanciering van de btw, waardoor jouw onderneming niet hoeft te wachten op een eventuele terugbetaling. De btw wordt alleen aangerekend in verhouding tot het gebruiksgenot.

5. Jij kiest de leverancier

Je onderhandelt bij de door jou gekozen leverancier over de aankoop van de wagen.

Verschillen tussen leasing en renting

Financiële leasing

Restwaarde

 • Minimaal 1%
 • Maximaal 15%

Diensten

 • Niet inbegrepen

Boekhouding

 • Op de balans
 • Activeren en afschrijven

Einde contract

 • Inleveren, of
 • aankoopoptie uitoefenen, of
 • verlengen van het contract

Bedrijfskapitaal

 • Geen impact

Voordelen

 • Bijkomende kredietbron
 • Vrijwaring bedrijfskapitaal
 • Voorfinanciering btw
 • Vrije keuze van leverancier

Financiële renting

Restwaarde

 • Minimaal 16%
 • Maximaal 45%

Diensten

 • Niet inbegrepen

Boekhouding

 • In de resultatenrekening
 • Boeken als kost

Einde contract

 • Inleveren, of
 • aankoopoptie uitoefenen

Bedrijfskapitaal

 • Geen impact

Voordelen

 • Bijkomende kredietbron
 • Vrijwaring bedrijfskapitaal
 • Voorfinanciering btw
 • Vrije keuze van leverancier

Leasing en renting: ook voor je fiets

Leasing en renting zijn niet alleen van toepassing op je bedrijfswagen. Als je bedrijf dat aanbiedt, kan je ook een fietsleasing aangaan. Anders is een fietslening (renting) dé oplossing voor jou.

banner jaguar2.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials