“De Oosterweelverbinding gaat over welvaart voor heel Vlaanderen” (Antwerps schepen Koen Kennis)

Mobiliteit

De werken aan de Oosterweelverbinding komen nu echt goed op gang. Half april is een nieuwe grote werf van start gegaan: de afbraak van het knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Deze kruising, die de R1 met de E34 en de Charles De Costerlaan verbindt, wordt helemaal vernieuwd. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit van de stad Antwerpen en ondervoorzitter van Lantis, benadrukt dat het sluiten van de Antwerpse Ring mobiliteit met leefbaarheid combineert en meer welvaart voor Vlaanderen meebrengt. (foto: Philippe Verhoeven)

Technische huzarenstukjes van de Oosterweelverbinding worden de Scheldetunnel, die tweemaal 3 rijstroken zal tellen, met daarnaast een 6 meter brede fietskoker, en de tunnels onder het Albertkanaal. Ook de renovatie van de Royersluis is indrukwekkend.

Koen Kennis: “We kunnen gerust spreken van de grootste werf in Noordwest-Europa. Het gebied rond het viaduct aan het Sportpaleis zal een gigantische transformatie doormaken, met een overkapping en daarop ruimte voor waterpartijen, nieuwe fiets- en wandelverbindingen en veel groen.”

Minder hinder maatregelen

Geen omelet zonder eigen te breken. De volgende tien jaar wordt de Antwerpenaar geconfronteerd met de impact van de werken.

“Om de hinder maximaal te beperken, nemen we verschillende maatregelen. Ter hoogte van het Sportpaleis komt er een tijdelijk viaduct, om zowel de Schijnpoortweg als het Albertkanaal in één keer te kunnen oversteken. We vermijden hiermee dat het verkeer op de autosnelweg via onze stedelijke wegen zal moeten omrijden. Het werfverkeer vindt zoveel mogelijk plaats via het water, om op die manier zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg te halen. Ook voor fietsers en voetgangers rollen we uitgebreide plannen uit.”

Slim naar Antwerpen

Andere flankerende maatregelen worden genomen in het kader van de werking van Slim naar Antwerpen.

“Sinds 2016 werken we met Slim naar Antwerpen aan de bereikbaarheid van Antwerpen. Er startte een minderhinderprogramma op met als doel de filedruk te beperken en de bereikbaarheid te vergroten. Toen al werd de ambitie voor een modal split van 50/50 geformuleerd. Op woon-werk en recreatief verkeer halen we reeds de beoogde 50/50. Dat is onder meer het resultaat van de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen, waarbij bedrijven en hun werknemers actief kennis kunnen maken met alternatieven voor de auto. Vaak krijgen mensen de smaak te pakken om voortaan de speedpedelec, de elektrische fiets of het openbaar vervoer te nemen.”

“Daarnaast hebben we ook aandacht voor een time shift, een mental shift (mentaliteitsverandering) en voor een location shift. Het vele telewerken heeft ons doen inzien dat we in de toekomst niet meer alle dagen op kantoor zullen werken en je kan je ook afvragen of we elke dag met zijn allen tussen 7 en 9 uur de weg op moeten.”

Lees meer over slimme mobiliteit in Antwerpen

Stedelijke logistiek

Voor de optimalisering van de stedelijke logistiek brengt de stad de logistieke spelers samen op haar Marktplaats voor Mobiliteit, om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

“Ook logistieke dienstverleners hebben er alle belang bij om zich niet vast te rijden in het verkeer of om geen 7 keer per dag een pakje in dezelfde straat te moeten afleveren.”

De schepen is tevreden vandaag 115 bedrijven te tellen die zich in het Slim naar Antwerpen-programma geëngageerd hebben, samen goed voor 56.000 werknemers.

Ook modal shift voor goederenvervoer

Maar ook voor goederenvervoer moet de modal shift nog groter worden.

“Als stad proberen wij ook hier stappen te zetten, bijvoorbeeld in ons vergunningenbeleid. Bij de vergunning van een extra containerterminal leggen we op dat een deel goederen via alternatieve modi moet vervoerd worden.”

Oosterweelverbinding is welvaarts- en welzijnsproject

“De Oosterweelverbinding is een mobiliteits- en leefbaarheidsproject, dat welvaart voor heel Vlaanderen met zich meebrengt. Het sluiten van de ring is belangrijk voor onze industrie, voor onze haven, voor de bedrijven rond Antwerpen. Tegelijk zal Oosterweel er voor zorgen voor dat het aangenamer wonen wordt in Antwerpen.”

“Of er niemand meer zal opstaan om het project tegen te houden? Ik beschouw het als mijn levenswerk om met de burgerbewegingen contact te blijven houden en om samen met hen het evenwicht tussen mobiliteit en leefbaarheid te blijven bewaken. De sfeer vandaag zich heel goed. Dit soort infrastructuur met zoveel groen is uniek in een verstedelijkt gebied. Het is een project dat ook buiten onze grenzen met veel belangstelling gevolgd wordt.”

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials