Vrijgestelde bedrag fietsvergoeding blijft 0,23 euro/km.

Mobiliteit

Het maximumbedrag van de vrijgestelde fietsvergoeding stijgt niet in 2018 en blijft dus 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer. Dat schrijft Acerta. Indien uw werknemer met de fiets naar het werk komt, kan u hem een fietsvergoeding betalen. Deze fietsvergoeding is tot een bepaald bedrag vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

In tegenstelling tot vorig jaar, vond er dit jaar geen stijging plaats van deze vrijgestelde fietsvergoeding. Er bestaat geen algemene verplichting om een fietsvergoeding te betalen. Tenzij er hierover in uw sector dus een cao werd gesloten, hoeft u geen fietsvergoeding te betalen.
Het is uiteraard steeds mogelijk om vrijwillig een fietsvergoeding toe te kennen door hierover op ondernemingsvlak een overeenkomst te sluiten.
Voorziet uw sector in een regeling, dan is het de vraag of zij in de toepasselijke cao eveneens een koppeling voorzag met de maximaal vrijgestelde vergoeding. Is er een koppeling voorzien, dan zal de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer reeds sinds vorig jaar van toepassing zijn. Is er geen koppeling aan het maximaal vrijgestelde bedrag voorzien, dan zal de sector – indien dit nog niet gebeurd is - nog een aparte cao moeten afsluiten om de vergoeding toch te verhogen naar 0,23 euro.
Is er in uw sector geen verplichting opgelegd om een fietsvergoeding toe te kennen, dan kan u op ondernemingsvlak een overeenkomst sluiten waarin u dan ook het bedrag ervan vastlegt en dit al dan niet koppelt aan het maximaal vrijgesteld bedrag.
De gebruikers van snelle elektrische fietsen, of speed pedelecs, hebben recht op dezelfde fiscale voordelen als bestuurders van gewone (elektrische) fietsen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven