Waar moet je rekening mee houden als je vastgoed in het buitenland erft?

Beleggingsvastgoed

Welk erfrecht is van toepassing op de vererving van je buitenlandse vakantiewoning?

De regels van de Europese Erfrechtverordening uniformiseren en vereenvoudigen de afwikkeling van internationale nalatenschappen. Voor de toepassing van het erfrecht verwijst de Erfrechtverordening naar het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater.

Als je hoofdzakelijk in België woont, dan zal de buitenlandse vakantiewoning verdeeld worden volgens het Belgische erfrecht. Maar stel dat je tijdens je pensionering meestal voor langere periodes in je vakantiewoning in het buitenland verblijft, dan zou het kunnen dat je gewone verblijfplaats niet meer in België, maar in het buitenland is.

Om niet voor verrassingen te komen staan en ervoor te zorgen dat het Belgisch erfrecht van toepassing is op je nalatenschap, kan je ervoor opteren – als je de Belgische nationaliteit hebt – om dit in je testament expliciet kenbaar te maken.

Dubbele erfbelasting vermijden

Eenmaal bepaald welk erfrecht van toepassing zal zijn op de afwikkeling van je nalatenschap, wordt bepaald welke erfbelasting je erfgenamen moeten betalen.

Bij het overlijden van een Belgische rijksinwoner wordt in België erfbelasting geheven op zijn wereldwijde vermogen. De buitenlandse vakantiewoning zal dus worden belast. Maar de kans is groot dat ook het land waar de vakantiewoning gelegen is, belasting op die vakantiewoning zal heffen.

Die dubbele erfbelasting kan in eerste instantie vermeden of beperkt worden door het sluiten van bilaterale of multilaterale verdragen. België heeft alleen dergelijke verdragen afgesloten met Frankrijk, Zweden en de VS, maar dit laatste verdrag is nooit in werking getreden.

Mildering van de dubbele erfbelasting

De Belgische wetgever voorziet ook dat de in België verschuldigde erfbelasting op het buitenlands onroerend goed kan verminderd worden met de erfbelasting die reeds in het buitenland werd betaald op dit onroerend goed.

Indien de erfgenamen van een vrijstelling of vermindering van belasting in het buitenland genieten, dan kunnen ze geen of slechts een gedeeltelijke toepassing maken van de voormelde Belgische verrekenmethode, en moet vooralsnog erfbelasting betaald worden in België.

De vermindering voor de buitenlandse erfbelasting mag niet meer bedragen dan de Belgische erfbelasting betaald op het onroerend goed.

De mildering voor buitenlands vastgoed moet uitdrukkelijk in België worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap. Concreet wordt de vermindering alleen toegekend als de erfgenamen een gedateerd betalingsbewijs van de in het buitenland betaalde erfbelasting bezorgen, samen met een door de bevoegde overheid eensluidend verklaard afschrift van de aangifte in het buitenland en de berekening van de vastgestelde belasting.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials