De ondernemersscan van ABN AMRO toont het echte rendement van je beleggingen

Als ondernemer wil je een volledig inzicht in het nettorendement van je beleggingen. Alleen zo kan je verschillende investeringen vergelijken, goede beleggingsbeslissingen nemen en je vermogen optimaliseren. Met de nieuwe ondernemersscan brengt ABN AMRO België de belastingdruk van je portefeuille gedetailleerd in kaart. Daarmee wil de private bank meer transparantie creëren voor ondernemers en ondernemingen rond hun beleggingen in de vennootschap, vertelt Senior Wealth Planner Xavier Piqueur.

De meerwaarde van de ondernemersscan van ABN AMRO

“Onze core business is vermogensbeheer”, vangt Xavier Piqueur het gesprek aan. “Daarbij besteden we veel aandacht aan fiscaliteit voor ondernemingen en ondernemers. De ondernemersscan die ABN AMRO ontwikkelde is dan ook een tool die inzicht biedt in de belastingdruk van de vennootschapsportefeuille.

Waarom is dit belangrijk? Omdat er een groot verschil bestaat in fiscaliteit tussen privé- en vennootschapsportefeuilles. Bij vennootschappen is de belasting die eventueel aan de bron wordt afgehouden vrijwel nooit de finale belasting. Dat is dus anders dan bij natuurlijke personen indien roerende voorheffing wordt afgehouden door de bank..

Dat betekent dat de werkelijke belastingdruk niet zichtbaar is in de gerapporteerde rendementen in het periodieke overzicht. Gevolg? Een mogelijk vertekend beeld van het rendement, ontoereikend inzicht en mogelijk foute beslissingen. De ondernemersscan verhoogt de transparantie en schept duidelijkheid in de fiscaliteit zodat de ondernemer te weten komt wat zijn rendement na belastingen zal zijn en dat onafhankelijk van het operationele resultaat van de vennootschap. Bekijk deze informatie als een extra laag bovenop de standaard rapportage van de vennootschapsfiscaliteit.”

Hoe werkt de ondernemersscan precies?

Om dit concreet te maken legt Xavier Piqueur de werking van de ondernemersscan van ABN AMRO uit aan de hand van een voorbeeld: een ondernemer met een dynamische beleggingsstrategie.

“Zo’n ondernemer kan kiezen: beleggen in individuele aandelen of in aandelen binnen een fonds, de zogenaamde DBI-bevek. In het eerste geval kan hij een rendement halen van 10%, bijvoorbeeld, terwijl de beleggingen in het fonds 9% opleveren. Maar wanneer je onze ondernemersscan daarop loslaat, zal je zien dat het nettorendement van de DBI-bevek vaak groter is. Waarom? Omdat op vandaag dividenden en meerwaarden van DBI-bevek grotendeels genieten van een vrijstelling (door toepassing van de DBI-aftrek). Je maakt als het ware het rendement van verschillende beleggingsportefeuilles vergelijkbaar.”

De ondernemersscan van ABN AMRO heeft drie doelen

ABN AMRO ontwikkelde deze unieke ondernemersscan om ondernemers en ondernemingen meer transparantie te bieden. Maar wat levert dat precies op? Volgens Xavier is het doel drieledig.

“Ten eerste staat deze objectivering een betere vergelijking van rendementen toe. Vervolgens kunnen ondernemers meer gefundeerde en dus betere beslissingen nemen. De fiscale impact is niet afhankelijk van de beleggingsstrategie (of het risicoprofiel), maar wel van de specifieke financiële instrumenten waarmee die strategie wordt gerealiseerd. Tenslotte maken we met de ondernemersscan de fiscale druk van de beleggingen zichtbaar, onafhankelijk van fiscaliteit die voortkomt uit de eventuele operationele activiteiten van de vennootschap.

Een objectieve uitnodiging voor gesprek

ABN AMRO wil met de ondernemersscan de blik niet eenzijdig op fiscaliteit richten. Integendeel, de beleggingsdoelen en het beleggingsprofiel van de ondernemer blijven prioriteit, benadrukt Xavier.

“Als vermogensbeheerder geven we geen fiscaal advies. Maar met deze nieuwe tool geven we onze klanten wél extra fiscale informatie om hen nog beter te ondersteunen bij hun beleggingsbeslissingen.”

Wil je meer weten over de ondernemersscan van ABN AMRO? Stel je vraag dan via onderstaand formulier.

Lees ook:

Financiering van operationele entiteiten: de volgende stap in een holistische aanpak

De uitgesproken persoonlijke aanpak in vermogensbeheer

Deze contentstory is een samenwerking tussen KMOinsider en ABN AMRO Private Banking

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

  • ABN AMRO Private Banking

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials