Hoe wordt de onroerende voorheffing bepaald?

Vermogen

Als eigenaar of vruchtgebruiker van een woning moet je jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Deze gewestelijke belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen, maar is ook afhankelijk van de gezinssituatie.

Wat is het kadaster?

De onroerende voorheffing wordt berekend op het kadastraal inkomen van de woning. Het kadastraal inkomen is een fictief bedrag dat overeenstemt met het gemiddelde nettobedrag dat je zou verdienen door je woning gedurende een jaar te verhuren. Het is dus de hypothetische opbrengst van je onroerend goed, ongeacht of er al dan niet huurinkomsten zijn.

Hoeveel het kadastraal inkomen bedraagt, is enerzijds afhankelijk van de ligging. Anderzijds zijn de materiële kenmerken van het gebouw doorslaggevend voor de berekening: de grootte van de woning, het aantal kamers, de afwerking en het comfort. Goed om te weten is dat bepaalde energiebesparende investeringen niet meespelen.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

Voor de berekening van de onroerende voorheffing wordt gekeken naar de huurmarkt op 1 januari 1975. Het referentiebedrag wordt weliswaar jaarlijks geïndexeerd. Voor aanslagjaar 2018 bedraagt de indexatie-coëfficiënt 1,7863. Het geïndexeerde bedrag wordt vermenigvuldigd met een aanslagvoet die verschilt naargelang het gewest.

Hoe lager het kadastraal inkomen, hoe minder voorheffing

Hoe lager het kadastraal inkomen van de woning, hoe minder onroerende voorheffing je jaarlijks moet betalen. Bovendien kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een korting. Dat is alvast zo wanneer je de eigenaar bent van een bescheiden woning. De voorwaarden verschillen echter lichtjes naargelang het gewest.

In Vlaanderen mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die je in het Vlaams Gewest bezit niet méér bedragen dan 745 euro. Is dat het geval, dan heb je recht op een vermindering van 25 procent op de onroerende voorheffing van de gezinswoning.

De korting kan zelfs gedurende een periode van vijf jaar verhoogd worden tot 50 procent. Het moet dan gaan om een nieuwbouwwoning die u zonder bouw- of aankooppremie heeft laten bouwen of gekocht heeft. Na een eenmalige aanvraag (en goedkeuring) wordt deze verhoogde vermindering automatisch toegekend voor de voorziene periode.

De gezinssituatie

Ook de gezinssamenstelling heeft een invloed op hoeveel onroerende voorheffing je  jaarlijks betaalt. De regels verschillen eveneens naargelang het gewest. In Vlaanderen geniet je een vermindering wanneer je minstens twee kinderen ten laste heeft waarvoor je kinderbijslag krijgt.

Het exacte bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen, en varieert voor aanslagjaar 2018 tussen 12,68 euro (twee kinderen) en 90,61 euro (voor tien kinderen).

Gewestelijke kortingen

In het verleden was de onroerende voorheffing een federale materie, maar anno 2018 heeft elk gewest zijn eigen regels. De meest recente details vind je vandaag terug op:

(bron: Knack e-tips)

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant