Voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap

Vermogen
Een patrimoniumvennootschap is een mogelijkheid om met een vennootschap in vastgoed te investeren. Zo’n vennootschap is bedoeld voor het beheer van zowel roerend als onroerend vermogen. Het is belangrijk om te weten dat dit geen aparte soort vennootschap is, maar elke vorm kan aannemen, zoals een nv of bvba.

Voordelen van een patrimoniumvennootschap

#1 Minder belastingen

Je betaalt minder belastingen, omdat de patrimoniumvennootschap de aankoopwaarde van het vastgoed kan afschrijven en de intresten op een eventuele lening fiscaal kan aftrekken. Wanneer je als privépersoon een lening aangaat, kan je slechts rekenen op een forfaitaire aftrek. Tevens zijn alle kosten en taksen die voortvloeien uit het vastgoed aftrekbaar.

Voorbeeld:

  • onderhoud;
  • brandverzekering;
  • onroerende voorheffing;
  • registratierechten enz.

#2 Schenkings- & successierechten

Je vermijdt met een patrimoniumvennootschap schenkings- en successierechten. Dat komt omdat je via een schenking de aandelen kan doorgeven aan je kinderen of andere erfgenamen. Zo’n schenking kan zowel met als zonder notariële akte. Hierbij is een populaire techniek de handgift. Bij deze gift zijn er geen schenkingsrechten. Wel is het belangrijk om de schenking vroeg genoeg te doen: als een schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zijn er wel nog steeds successierechten verschuldigd.

#3 Behoud van de volledige controle

Familiale redenen kunnen mede aan de basis liggen van zo’n vennootschap. De structuur ervan garandeert immers een optimaal controlemechanisme voor het beheer en behoud van een familievermogen.

Nadelen van een patrimoniumvennootschap

#1 Gelijke erfenis voor iedereen

Een eerste nadeel van een patrimoniumvennootschap is dat er onenigheid kan ontstaan tussen de erfgenamen. Dat komt omdat iedere erfgenaam evenveel aandelen krijgt. Hoe logisch dat ook klinkt, is voor belangrijke beslissingen een meerderheid nodig. Twee of meer erfgenamen moeten het dan met elkaar eens zijn, wat niet vanzelfsprekend is.

#2 Belasting op meerwaarde

Bij de verkoop van vastgoed betaalt een patrimoniumvennootschap een meerwaardebelasting op het volledige verkoopbedrag, en dus niet alleen op de meerwaarde. Bovendien geldt de taks altijd, terwijl particulieren alleen belast zijn op de meerwaarde en vijf jaar na de aankoop van het vastgoed vrijgesteld zijn.

#3 Boekhoudkundige verplichtingen

Als patrimoniumvennootschap ben je verplicht om een boekhouding in te voeren. Daarvoor neem je het best een boekhouder aan, wat je geld kost. De kosten voor het beheer van dergelijk vennootschap kunnen oplopen tot 3.000 euro per jaar. Dat bedrag loopt over de looptermijn van een lening aardig op. Dat is ook de reden dat dergelijk vennootschap pas interessant is voor patrimonia die minstens 650 a 750.000 euro waard zijn.

Besluit

Denk bij het opstarten van een patrimoniumvennootschap goed na over een financieel en fiscaal langetermijnplan. Schakel zo nodig het advies in van een boekhouder, accountant of fiscalist.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Bekijk de socials