Concurrentiebeding: wat je zéker moet weten

Wetgeving

Een concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om na het einde van de overeenkomst gedurende een bepaalde tijd soortgelijke activiteiten uit te oefenen. We belichten de belangrijkste aspecten en halen ook kort het niet-concurrentiebeding aan.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een clausule in het arbeidscontract die de medewerker verbiedt om, bij afloop van zijn of haar overeenkomst, deze activiteiten voor eigen rekening of voor een concurrerend beroep uit te voeren. De werkgever beschermt zich via deze weg tegen de mogelijkheid dat de medewerker gebruikmaakt van de bijzondere kennis die hij op industrieel of commercieel vlak heeft opgedaan.

Geldigheidsvoorwaarden

Zo’n clausule beperkt de werkvrijheid van je medewerker. Daarom moet deze aan volgende voorwaarden voldoen:

Deze clausule ...

  • moet schriftelijk zijn bij indiensttreding of later,
  • moet betrekking hebben op dezelfde activiteiten,
  • is geografisch beperkt,
  • is beperkt in de tijd: niet langer dan 12 maanden na einde overeenkomst.

Tevens betreft het een jaarlijkse brutobezoldiging van meer dan € 36.201 (bedrag op 01/01/2021).

Maar ...

  • Varieert de brutojaarvergoeding tussen € 36.201 en € 72.402, dan is het beding nietig, tenzij in een overeenkomst wordt bepaald op welke functies het beding van toepassing kan zijn.
  • Bedraagt de vergoeding meer dan € 72.402, dan is de clausule geldig met uitzondering van de door de overeenkomst uitgesloten functies.

Voorts is er een betaling nodig van een eenmalige, forfaitaire vergoeding. Het minimumbedrag is gelijk aan 1/2 van het brutoloon van de medewerker dat overeenkomt met de effectieve periode in de clausule (max. 6 maanden).

Gevolgen

De concurrentiebeding is van kracht als de overeenkomst wordt beëindigd na 6 maanden (vb. na ontslag om dwingende redenen, ontslag werknemer, beëindiging in onderling overleg of na voltooiing van het werk).

Niet-naleving van de voorwaarden

Bij niet-naleving van de voorwaarden, kan de medewerker zich beroepen op de nietigheid van de clausule (de geldigheid wordt beoordeeld bij de beëindiging van de overeenkomst).

Maar ...

Schendt de medewerker een geldige clausule, betaalt hij een schadevergoeding.

En ...

Besluit de werkgever geen gebruik te maken van de clausule en wenst hij geen vergoeding te betalen, moet hij dat binnen 15 kalenderdagen na de effectieve beëindiging van de overeenkomst bekendmaken.

Uitzonderingen

Voor volgende personen en bedrijven zijn sommige voorwaarden versoepeld:

  • een commercieel vertegenwoordiger,
  • bepaalde medewerkers van internationale bedrijven,
  • bedrijven die belangrijke economische, technische of financiële belangen hebben op internationale markten,
  • bedrijven die een eigen onderzoeksafdeling hebben.

Niet-concurrentiebeding

Wie wel eens samenwerkt met freelancers, loopt misschien in de valkuilen van het niet-concurrentiebeding. Hoewel het vaak te rechtvaardigen valt, is het daarom niet per se altijd rechtvaardig. Laat de freelancer zijn vrijheid en expertise niet verliezen.

Vraag advies op bij de legal experts van Furbo.

Lees ook:

Een clausule met een immense impact: de valkuilen van een niet-concurrentiebeding in een contract

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials