Stefaan De Boeck - Ponet & LVP advocaten

De IOS-procedure en buitenlandse ondernemers

Wetgeving

De meeste ondernemers zullen intussen wel vertrouwd zijn met de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden, kortweg de IOS-procedure.

U bezorgt de documenten betreffende uw onbetwiste geldschuld aan uw advocaat, die deze na een eerste controle aan de deurwaarder bezorgt. De deurwaarder betekent aan uw schuldenaar een aanmaning om binnen de maand te betalen. Wordt de vordering niet betwist, dan maakt de deurwaarder 8 dagen na de termijn van één maand na betekening een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal van niet-betwisting kan dan tot slot ‘uitvoerbaar’ verklaard worden en u kan uw vordering gedwongen uitwinnen bij uw schuldenaar.Deze in 2016 ingevoerde procedure laat u als ondernemer dus toe om uw onbetwiste geldschulden ten aanzien van ondernemers op een eenvoudige, snellere en goedkopere manier in te vorderen, zonder tussenkomst van de rechtbank. 

Wat wellicht nog te weinig bekend is, is het feit dat deze procedure sinds enige tijd niet langer enkel bruikbaar is tussen Belgische ondernemingen. Naast de voorwaarde dat er een onbetwiste geldschuld diende te zijn, die vaststaand en opeisbaar was, moesten zowel schuldeiser als schuldenaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). 

Sinds 1 oktober 2018 werd het toepassingsgebied uitgebreid binnen Europa. Zeven ondernemingsdatabanken van Europese lidstaten werden gelijkgesteld met een inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemers. 
Sindsdien kan u dus ook gebruik maken van de snelle en goedkopere IOS-procedure wanneer uw schuldenaar ingeschreven is in de Nederlandse, Franse, Duitse, Luxemburgse, Italiaanse, Spaanse of Oostenrijkse ondernemingsdatabank. 

De verruiming geldt trouwens niet enkel ten aanzien van de buitenlandse ondernemer-schuldenaar (ingeschreven in de ondernemingsdatabanken van bovengenoemde landen). Ook de buitenlandse ondernemer die een geldschuld heeft op een Belgische ondernemer kan gebruik maken van deze procedure voor zover aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Stefaan De Boeck - PONET & LVP ADVOCATEN

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?

logo Ponet & LVP advocaten

Ponet & LVP advocaten