Verdient half of slecht werk gedeeltelijke betaling?

Economisch & Handelsrecht

Stel: een dienstenleverancier met wie je een overeenkomst hebt, komt maar gedeeltelijk de opdracht na of heeft slecht werk geleverd. Dan kan je als opdrachtgever alleen betalen voor het goede werk. Je moet wel de precieze voorwaarden kennen en de juiste stappen zetten.

Wat is het opschortingsrecht?

Als een dienstenleverancier zijn contractuele verplichtingen gedeeltelijk of slecht uitvoert, kan de opdrachtgever zich eventueel beroepen op het opschortingsrecht. Dat recht geeft hem de mogelijkheid om de betaling in te houden zolang de dienst niet wordt uitgevoerd. Op die manier is de dienstenleverancier gedwongen zijn verplichtingen na te komen.

Wanneer opschortingsrecht inroepen?

Het opschortingsrecht kan een opdrachtgever alleen inroepen wanneer er over de niet nagekomen verplichting geen betwisting bestaat. De opdrachtgever moet als opschortende partij daarvoor het bewijs leveren. Het moet ook echt de schuld zijn van de dienstenleverancier. Als de opdrachtgever zelf mee schuld heeft of er is overmacht in het spel, dan kan hij de opschorting niet inroepen.

Opschorting betaling in verhouding tot wat correct is uitgevoerd

De opschorting moet ook in verhouding zijn met de niet uitgevoerde verplichtingen. Het gaat niet op dat de opdrachtgever de volledige betaling opschort als bepaalde onderdelen van de opdracht wel correct zijn uitgevoerd.

Ingebrekestelling

Vooraleer de opdrachtgever de opschorting kan inroepen, moet hij de leverancier formeel in gebreke stellen. Zo krijgt die nog de kans om zijn fout recht te zetten. De ingebrekestelling stuurt de opdrachtgever best aangetekend zodat die als bewijsmiddel kan dienen.

Bijkomend juridisch advies

Nu je weet dat je verweer hebt, kan je best verder informatie inwinnen bij je juridisch adviseur.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant