Vergeet het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register niet!

Economisch & Handelsrecht

Sinds 1 november 2018 hebben de leden van de Raad van Bestuur een belangrijke bijkomende verantwoordelijkheid. Zij zijn de hoofdverantwoordelijken die de informatie voor het zogenaamde UBO-register moeten verzamelen. Dat is het centraal register voor uiteindelijke begunstigden van de FOD Financiën. Met dat register kunnen de banken, als ze vermoeden dat er verdachte transacties gebeuren met de rekening van een vennootschap of vereniging, criminelen en terroristen helpen opsporen.

In principe moesten alle Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen tegen 31 maart 2019 voor het eerst de UBO’s ingeven in het register. Gezien de blijvende onduidelijkheden is de deadline verlengd tot 30 september 2019.

Nog tijd tot 31 maart 2019

Die datum is de absolute deadline voor Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen om hun uiteindelijke begunstigden op te nemen in het UBO-register.

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft de wet van 18 september 2017 het register van uiteindelijke begunstigden ingevoerd in België die voortkomt uit de 4de Europese Richtlijn over witwassen.

De bestuurders van vennootschappen zijn de hoofdverantwoordelijken die niet alleen de informatie van het UBO-register verzamelen, maar er ook voor moeten zorgen dat die informatie toereikend, accuraat en up-to-date is. Als dat niet gebeurt, voorziet de wet naast administratieve sancties ook strafsancties.

Wie wordt als UBO beschouwd?

De vorm van de juridische entiteit is hiervoor bepalend. Bij vennootschappen gaat het over natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een percentage van de stemrechten of het eigendomsbelang in de betreffende vennootschap hebben. De grens van 25% van de stemrechten, van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap wordt hiervoor als criterium gehanteerd. Natuurlijke personen die op een andere manier zeggenschap hebben over de vennootschap kunnen ook als UBO worden beschouwd. Het gaat dan over zeggenschap via een aandeelhoudersovereenkomst, vetorechten, het recht om het bestuur te benoemen, enz.

Hoe zit dat met (internationale) vzw’s en stichtingen?

Volgende personen worden als UBO aanzien:

  • de leden van het bestuursorgaan;
  • de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen;
  • de stichters van een stichting;
  • de personen die met de operationele leiding belast zijn;
  • de natuurlijke personen voor wie de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting in hoofdzakelijk belang werd opgericht of werkzaam is;

elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de (internationale) vereniging of stichting.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant