Corona-lening en fiscale steunmaatregelen

Corona-lening en fiscale steunmaatregelen

Fiscaal recht

Zowel de overheid als investeringsmaatschappijen zoals PMV zetten reddingsplannen, corona-leningen en bazooka’s op om bedrijven die problemen ondervinden met hun liquiditeit en solvabiliteit door de coronacrisis te loodsen.

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) geeft zelfstandigen en kmo's in het Vlaams Gewest die door de coronacrisis worden getroffen meer financiële ademruimte door middel van een corona-lening. Het gaat om een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 800.000 euro. De voorwaarden zijn afhankelijk van de doelgroep. Ook de jaarlijkse uitgestelde intrestvoet verschilt per doelgroep: 5% (start-ups en scale-ups) en 4,5% (kmo’s en zelfstandigen). Deze intrestvoet is voor beide doelgroepen integraal betaalbaar op eindvervaldag.

Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020 via www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen. Het maximumbedrag van de achtergestelde lening op 3 jaar werd door Europa voorlopig vastgelegd op 800.000 euro. Voor leningen boven dat bedrag is PMV nog in overleg met de Europese Commissie.

Fiscale steunmaatregelen: carry back en wederopbouwreserve

Ook de overheid werkt verder aan een reddingsplan voor de bedrijven, na een eerdere ‘bazooka’ van 50 miljard in samenwerking met de banken. Een nieuw plan met fiscale steunmaatregelen ligt klaar om het vermogen van de bedrijven op peil te houden. Wanneer deze maatregelen ingaan, is nog niet duidelijk. Twee van deze maatregelen in het plan zijn:

  1. Carry back-regeling

In de vennootschaps- en de personenbelasting komt een ‘carry back’ of achterwaartse verliesverrekening, waarbij bedrijven en zelfstandigen hun verliezen van 2020 kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Deze regeling zou het mogelijk maken dat de fiscale verliezen die dit belastbaar tijdperk worden opgebouwd als gevolg van de coronacrisis, door de getroffen ondernemingen meteen verrekend kunnen worden met hun reeds belaste winsten van voorafgaande belastbare tijdperken. Deze regeling heeft het voordeel dat reeds betaalde belastingen ‘cash’ kunnen worden teruggevraagd.

  1. Wederopbouwreserve

En dan is er de techniek van de belastingvrije reserves: de weder­opbouwreserve. Daarbij zou het eigen vermogen na de crisis worden vergeleken met dat van voor de crisis. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Alleen bedrijven die hun personeelsbestand op peil houden, komen in aanmerking.

Ter info:

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Bekijk de socials