GrensInfoPunten adviseren over grensoverschrijdende tewerkstelling

Fiscaal recht

60 Adviseurs GrensInfoPunt krijgen erkenning

60 mensen hebben op 16 mei een erkenning gekregen als Adviseur GrensInfoPunt. Ze hebben de kennis om burgers en bedrijven, die over de Vlaams-Nederlandse grens willen werken of ondernemen, daarrond te informeren. De GrensInfoPunten (GIP’s) ontstonden binnen een driejarig Interreg-project. Vanaf 1 juni  wordt de uitbating van de GIP’s duurzaam verdergezet.

Wetgeving over de grens

Voor velen betekent werken over de grens een ideale job, met weinig fileleed. Maar dan is het wel belangrijk dat je op de hoogte bent van de wetgeving in het vreemde land. Soms loopt die gelijk, maar ze kan ook enorm verschillen.

Recht om in ander land te werken

“Het vrij verkeer van werknemers is een belangrijke verworvenheid van de Europese Unie. Initiatieven zoals de GIP’s moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmobiliteit voor de individuele burger ook fair kan verlopen. Een werknemer mag immers niet benadeeld worden door het feit dat hij of zij gebruikt maakt van het recht om in een ander Europees land aan de slag te gaan”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie van de provincie Antwerpen.

Grensoverschrijdende context België - Nederland

De Adviseurs GrensInfoPunt kregen een opleiding rond sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling, telkens in de grensoverschrijdende context België – Nederland.

Het GIP-netwerk kwam tot stand binnen het project ‘Grensinformatievoorziening Vlaanderen – Nederland’, met steun van Interreg Vlaanderen – Nederland. De investering van ongeveer 2,5 miljoen werd voor de helft gedragen door de GIP-organisaties, netwerkpartners en cofinancierders. Europa paste de andere helft bij met EFRO-middelen.

Aan Vlaamse zijde komt de dienstverlening nu onder de vleugels van de VDAB. De Belgische en Nederlandse vakbonden boden deze dienstverlening al langer aan, en blijven die met eigen middelen verder zetten.

Het RIZIV telde in juni 2017 een kleine 12.000 inkomende grensarbeiders in ons land. Meer dan 32.000 Belgen waren dat jaar bij onze noorderburen aan de slag.

Een Adviseur GrensInfoPunt in je buurt.

De Vlaamse coördinator van de GIP’s is Emmanuelle Bernolet (VDAB), emmanuelle.bernolet@vdab.be of T 02 506 29 96.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Bekijk de socials