Hervorming vennootschapsbelasting: is tax shelter nog interessant?

Fiscaal recht

Tax shelter vrijstellingspercentages aangepast

Als gevolg van de nieuwe vennootschapswet, heeft de regering beslist om het tax shelter vrijstellingspercentage op te trekken. Indien zij dit niet had gedaan, zou het rendement van tax shelter substantieel onder de 5,37% zakken. Rolf Declerck, partner Tax & Legal bij Grant Thornton Belgium zet de cijfers op een rijtje.

Wat is tax shelter?

Tax shelter is een systeem waarbij investeerders (vennootschappen) zowel een fiscaal voordeel als een optioneel bijkomen financieel rendement kunnen bekomen. Je krijgt als vennootschap een belastingvrijstelling van 310% van het geïnvesteerde bedrag of een fiscaal rendement van 5,37%. Het systeem ging in 2003 in voege voor de filmindustrie. Sinds 2017 geldt het ook voor investeringen in podiumkunsten.

Aanpassing tax shelter vrijstellingspercentages

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft bij grote ondernemingen voor een tariefdaling gezorgd, voor aanslagjaren 2019 en 2020 naar 29,58% en vanaf aanslagjaar 2021 naar 25%. Voor kmo’s geldt voor aanslagjaren 2019 en 2020 een verlaagd belastingtarief van 20,4% op de eerste schijf van 100.000 euro en vanaf aanslagjaar 2021 van 20%. “Indien het tax shelter-vrijstellingspercentage niet evenredig aangepast zou worden, zou het rendement van het tax shelter systeem substantieel onder de 5,37% zakken. Daarom werd beslist het vrijstellingspercentage op te trekken”, stelt Rolf Declerck.

Concrete tax shelter vrijstellingspercentages

 

Voorlopige vrijstelling

Principieel fiscaal rendement

Aanslagjaar
2018

310%

5,37%

Aanslagjaar 2019-2020

356%

5,30%

Aanslagjaar
2021

421%

5,25%

Bij de percentages van het fiscaal rendement werd geen rekening gehouden met de bijkomende vergoeding ingevolge het optioneel financieel rendement en het investeringsbedrag is beperkt in functie van de gereserveerde winst in de vennootschap.

Grote ondernemingen investeren in tax shelter

Grote ondernemingen met een positieve boekwinst vóór belasting, zullen voor de aanslagjaren 2019 en 2020 een tax shelter-rendement behalen van 5,30% voor elke euro die zij in het systeem investeren. Voor grote ondernemingen met voldoende gereserveerde winst blijft tax shelter interessant. Het fiscaal rendement is gegarandeerd 5,30%.

Kmo’s investeren in tax shelter

Kmo’s kunnen een positief of een negatief fiscaal rendement behalen. Dit hangt af van de boekwinst vóór belasting en het bedrag van de tax shelter-investering.

Boekwinst vóór belasting

Principieel fiscaal rendement

< €100.000

Steeds negatief, ongeacht het investeringsbedrag

€100.000 - €145.000

Positief rendement, indien het tax shelter-investeringsbedrag tussen 1% tot en met 8% uitmaakt van de boekwinst vóór belasting

€145.000 - €160.000

5,30%, indien investeringsbedrag tussen 8% en 9% uitmaakt van de boekwinst vóór belasting

> €160.000

Steeds 5,30%, ongeacht het investeringsbedrag (voor zover maximale tax shelter-beperking niet wordt overschreden)

Wel of niet investeren in tax shelter?

“Voor grote ondernemingen zal tax shelter steeds voor een positief rendement zorgen, zolang het tax shelter-investeringsbedrag de fiscale begrenzingen niet overschrijdt. Voor kmo’s moet geval voor geval worden bepaald of een tax shelter-investering een positief rendement oplevert. Bij een boekwinst vóór belasting lager dan 100.000 euro is het investeringsproduct niet interessant. Bij een boekwinst vóór belasting vanaf 160.000 euro levert een investering in tax shelter altijd een fiscaal rendement op van 5,30%”, legt Rolf Declerck uit.

Minder film- en podiumproducties met nieuw tax shelter systeem?

De berekening van de optimale tax shelter-investering is dus een kwestie van maatwerk. Belangrijk is om de boekwinst vóór belasting, de verworpen uitgaven en de fiscale aftrekken zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Een expert kan je daarin bijstaan. “Of er nu minder producties met tax shelter steun zullen worden gemaakt? Er wordt jaarlijks zo’n 150 miljoen euro opgehaald. Dat bedrag blijft relatief constant. Ik verwacht dat dit zo zal blijven, maar dat het anders zal samengesteld zijn. De ‘kleintjes’ vallen er tussenuit. Maar het blijft natuurlijk afwachten. Ik heb geen kristallen bol”, besluit Rolf Declerck.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Bekijk de socials