Flitsboetes ongeldig? Recente arresten van het Hof van Cassatie

Wetgeving

Het Hof van Cassatie heeft op 13 december 2016 geoordeeld dat de politie geen machtiging heeft van het Sectoraal Comité van de Privacycommissie om de gegevens bij de Dienst Inschrijving Voertuigen op te vragen. De boetes die uitgeschreven worden nadat de politie de Kruispuntbank Voertuigen heeft geraadpleegd zouden dus niet geldig zijn.

In media werd er meteen gesteld dat alle flitsboetes ongeldig zouden zijn. Klopt dit wel?

Het Hof van Cassatie controleert enkel de wettigheid van de oorspronkelijke uitspraak en oordeelt niet over de feiten zelf. Het Hof gaat enkel na of de rechter een correcte toepassing heeft gemaakt van de wet.
Het Hof heeft in casu enkel geoordeeld dat de identificatie door de politie van de overtreder in strijd is gebeurd met de privacywet en de veroordeling niet op wettige wijze is gemotiveerd. Dit betekent niet dat een boete die op dezelfde manier wordt opgelegd nooit tot een veroordeling kan leiden.

Het klopt dat er sprake is van een onrechtmatige bewijsinzameling door de politie, maar dat betekent niet dat het bewijs nooit kan worden gebruikt.
In het strafrecht worden vragen over niet correct ingezamelde bewijzen opgelost met de "Antigoonregels". Deze regels maken het voor een rechter alsnog mogelijk om iemand te veroordelen op basis van foutief ingezamelde bewijzen. De rechter kan niet tot de nietigheid van het betrokken bewijs besluiten, tenzij hij of zij vaststelt dat zich één van de volgende situaties voordoet: (1)De geschonden wetsbepaling is voorgeschreven op straffe van nietigheid, (2)Het recht op een eerlijk proces is geschonden en (3) De betrouwbaarheid van het bewijs is aangetast omdat er geen machtiging was.

Deze Cassatie-arresten leren ons enkel dat rechters voortaan niet meer mogen oordelen dat de politie zonder machtiging toegang kan nemen tot de Kruispuntbank Voertuigen om de houder van de nummerplaat te identificeren. De rechters zullen in hun vonnissen ook moeten motiveren waarom de onwettige raadpleging van de Kruispuntbank toch een veroordeling mogelijk maakt.

Bovendien zal in vele gevallen de veroord eling van de overtreder ook mogelijk zijn op basis van ander bewijsmateriaal.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?