Het hof van beroep: wanneer ga je in beroep?

Wetgeving

Als je het niet eens bent met een beslissing van de ondernemingsrechtbank, kan je hoger beroep aantekenen bij het hof van beroep. Wat is het hof van beroep?

Het hof van beroep is een rechtscollege dat de hogere beroepen behandelt tegen de uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank. De hogere beroepen hebben betrekking op strafzaken, burgerlijke zaken, handelszaken en fiscale zaken. Er zijn in totaal 5 hoven van beroep. Deze bevinden zich in: Antwerpen, Gent, Brussel, Bergen en Luik. Ze bestaat uit verschillende kamers met eigen doeleinden, afhankelijk van de aard van de zaak.

Wat zijn haar bevoegdheden?

Algemene bevoegdheid

Het hof van beroep is de beroepsinstantie van de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbank en de voorzitters van die instanties.

Beslissingen

Het hoger beroep behandelt tevens:

 • de beslissingen van het prijsgerecht (uitsluitend Brussel),
 • de beslissingen gegeven door Belgische consuls in het buitenland (uitsluitend Brussel),
 • de beslissingen betreffende verkiezingen gegeven door het college van burgemeester en schepen en door de hoofdbureaus.

Aanhouding

Daarenboven kan er bij de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep aangetekend worden tegen beslissingen van de raadkamer. Wanneer een verdachte het niet eens is met een beslissing over zijn aanhouding, dan kan hij hoger beroep aantekenen.

Bijzondere bevoegdheid

Het hof neemt kennis van beroepen vermeld in enkele bijzondere wetten.

Voorbeeld:

 • het toezicht op de financiële sector en diensten,
 • de wet tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsmunterij,
 • de wet omtrent de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
 • de wet op de openbare overnamebedingen.

Bestuurlijke bevoegdheid

Ten slotte neemt het hof kennis van:

 • aanvragen om eerherstel betreffende faillissement,
 • rechtsvorderingen tot vervallenverklaring van de nationaliteit.

Hoe verloopt de procedure?

Als een partij niet akkoord is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de rechtbank van koophandel, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep. Die onderzoekt de rechtszaak dan een tweede keer.

Hoger beroep in burgerlijke zaken

Het kan op verschillende manieren worden ingesteld:

 • met een akte van de gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend,
 • met een tegensprekelijk verzoekschrift dat op de griffie van het hoger beroep wordt ingediend,
 • met een aangetekende brief in de door de wet bepaalde gevallen,
 • met een conclusie aangaande een partij die reeds in het geding aanwezig is.

De akte moet enkele verplichte vermeldingen bevatten en binnen een bepaalde termijn worden ingesteld. De procedure in hoger beroep is grotendeels dezelfde als die voor de eerste rechter.

Hoger beroep in strafzaken

Het kan op verschillende manieren worden ingesteld, zoals:

 • door het Openbaar Ministerie, de beklaagde, burgerlijke partij, burgerrechtelijk aansprakelijke partij enzovoort,
 • door een verklaring ter griffie van het gerecht dat het vonnis heeft gewezen.

Bron: Rechtbanken-tribunaux: Het hof van beroep

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials