Het modellenrecht: meer dan alleen voor design!

Wetgeving

Modellen: een ruim begrip

Het model van een nieuwe stoel of het dessin op een eetservies kan beschermd worden door het tekeningen- en modellenrecht.

Dat recht biedt bescherming voor het nieuwe uiterlijk van voortbrengsels en kan daarom betrekking op heel veel zaken: denk niet alleen aan functioneel design maar ook aan het uiterlijk van een totaal nieuw gebruiksvoorwerp, het uiterlijk van een machine en de vorm en layout van de verpakking van een consumentenproduct.

Registreer tijdig!

Om van die bescherming ten volle te kunnen genieten, is het registreren van het model bij de bevoegde instanties een noodzaak en dit vooraleer u uw nieuw design, uw nieuwe verpakking etc. aan de buitenwereld openbaart.

Dit kan b.v. op Europees niveau waarbij u via een enkele registratie bescherming krijgt in alle 27 lidstaten van de EU voor een relatief lage taks.

Een modellenregistratie moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen waaronder:

Gespecialiseerde merken- en octrooibureaus kunnen u hierbij adviseren.

Voorsprong op uw concurrent


De administratie verricht echter geen inhoudelijk onderzoek zodat men quasi zeker de registratie verkrijgt. Aan anderen om uw recht in twijfel te trekken en te bewijzen dat uw recht ongeldig zou zijn. Met een registratie staat u dus een stapje voor op de concurrentie.

Eenmaal die registratie verkregen is, kan men zich verzetten tegen concurrenten die, bewust of niet, uw model nabootsen.

Vergeet ten slotte ook niet dat registraties van intellectuele eigendomsrechten u kunnen helpen bij de fiscale optimalisatie van uw vennootschap.

Creëer dus een meerwaarde voor uw onderneming en registreer uw modellen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?