Hoe haal je fiscaalvriendelijke winsten uit je vennootschap?

Wetgeving

Door de toenemende belastingdruk zoeken ondernemers en zaakvoerders naar manieren om fiscaalvriendelijke winsten uit hun vennootschap te halen. Een dividend aanleggen of de zaakvoerderswedde of huur opnemen zijn slechts enkele van methodes.

Zaakvoerderswedde

Je vennootschap kan beslissen om jou als zaakvoerder een zaakvoerderswedde uit te keren voor je prestaties. Hierop betaal je al vlug een personenbelasting van 25% tot 50%, verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting. Vergeet daarbij ook niet de sociale bijdragen te tellen.

Dividend uitkeren

Maakt je vennootschap winst, dan kan je een dividend uitkeren aan jezelf als aandeelhouder van de vennootschap. Een dividend is belaste winst die een vennootschap uitkeert aan haar aandeelhouders. Hierop wordt een roerende voorheffing van 30% betaald. Er zijn 3 manieren waarop je een dividend kan uitkeren:

  1. Een gewone dividenduitkering, waarover een gewone Algemene Vergadering beslist.
  2. Een tussentijds dividend, waarover een Bijzondere Algemene Vergadering beslist.
  3. Een interim dividend, waarover het bestuursorgaan beslist als de statuten deze mogelijkheid voorzien. Let op, deze manier kan niet in iedere vennootschapsvorm.

Je kan met een interim dividend geen reserves uitkeren zoals bij een gewoon en tussentijds dividend. Het is een dividend op het resultaat van het lopende boekjaar, eventueel gecorrigeerd met de overgedragen winst of verlies. Daarbij kan je de winst uit het lopende en voorgaande boekjaar alleen uitkeren als de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.

Liquidatiereserve

De aanleg van een liquidatiereserve is een interessante manier om fiscaalvriendelijke winsten uit je vennootschap te halen. Een liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen kunnen aanleggen met (een deel van) de winst. Op die reserve betaal je 10% bijkomende vennootschapsbelasting. Je kan na een bepaalde wachttermijn dat bedrag voordelig als een dividend uitkeren. Er bestaan 2 soorten liquidatiereserves:

  1. De gewone liquidatiereserve: kmo’s kunnen vanaf aanslagjaar 2015 (een deel van) hun belaste winst overboeken naar een passiefrekening.
  2. De bijzondere liquidatiereserve: een tijdelijke maatregel voor de aanslagjaren 2013 en 2014.

Voor wie een nieuwe reserve wil aanleggen, gelden de regels voor de gewone liquidatiereserve. Na een wachttermijn van 5 jaar zijn er 2 mogelijkheden:

  • De liquidatiereserve wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, waarbij er een extra heffing van 5% is verschuldigd.
  • De liquidatiereserve wordt pas uitgekeerd bij de liquidatie van de vennootschap, waarbij de extra heffing van 5% vervalt en er geen verdere taxatie meer is van de reserve.

Iedere manier om fiscaalvriendelijke winsten uit je vennootschap te halen heeft voor- en nadelen. Veel hangt af van je persoonlijke situatie, de toestand van je vennootschap en je plannen op korte termijn.

Bron: Trends, KBC

Lees meer artikels in de rubriek wetgeving

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials