Hoe winst uitkeren na nieuwe vennootschapswet?

Hoe winst uitkeren na nieuwe vennootschapswet?

Wetgeving

Op 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswet in voege gegaan. Die heeft een aantal belangrijke veranderingen meegebracht. Zo gelden er nieuwe regels rond de uitkering van winst.

Wil je jezelf (en de andere aandeelhouders) een dividend of een tantième uitkeren, of wil je een inbreng aan jezelf terugbetalen, eigen aandelen inkopen,… dan dien je voorafgaandelijk aan de uitkering een balanstest en een liquiditeitstest uit te voeren. Deze twee testen vervangen de oude netto-actieftest. Ze gelden als compenserende maatregel voor de afschaffing van het kapitaal in de BV.

Lees ook: Advocaat Joost Bats over de nieuwe BV: "Blijheid en vrijheid voor de aandeelhouders. 

Test 1: de balanstest of netto-actieftest

Je mag jezelf een uitkering toekennen als het eigen vermogen van je BV niet negatief is, of door de uitkering negatief zou worden. Wettelijk of statutair onbeschikbare reserves mogen ook niet uitbetaald worden. De grens wordt beoordeeld op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Het is de algemene vergadering die verantwoordelijk is voor deze test. In de praktijk kan je accountant hem uitvoeren.

Test 2: de liquiditeitstest

Met de liquiditeitstest dien je aan te tonen dat je vennootschap nog in staat is om de schulden te betalen, die in de periode van ten minste 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden. Dit betekent dat je een analyse zal moeten maken van de toekomstige kasstromen van je vennootschap. Voor deze test zijn de bestuurders verantwoordelijk. Van het resultaat dien je een verslag op te maken. Vaak zal hierin verwezen worden naar het feit dat de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden op korte termijn hoger is dan één (de quick ratio). Ook hier kan je accountant de berekeningen maken.

Deze dubbele test wordt van toepassing op 1 januari 2020, tenzij je je statuten vroeger aanpast (of reeds aangepast hebt). Ten onrechte gedane uitkeringen kunnen van de aandeelhouders teruggevorderd worden, ook als zij de uitkering te goeder trouw ontvangen hebben.

Lees ook: Is de nieuwe vennootschapswet ook voor jou een snoepwinkel? 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven