Mag een bedrijf jaren later nog kosten aanrekenen voor een offerte?

Wetgeving

Recent haalde een kop het nieuws, een koppel kreeg telefoon van een keukenbouwer die de kost van een offerte die zes jaar eerder was gemaakt, alsnog wilde recupereren. Is dat wettelijk toegelaten? KMOinsider onderzocht in welke gevallen je een bedrag mag aanrekenen.

Wat is er gebeurd?

De vrouw des huizes werd opgebeld door een keukenbouwer, waar ze in 2014 langs ging voor wat zij ‘een kort kennismakingsgesprek’ noemt. Hij beweerde dat ze nog een openstaande schuld had van 250 euro. Mevrouw reageert verbouwereerd: “We hebben tijdens dat bezoek geen afspraken gemaakt over een eventuele betaling of een opmeting in ons huis. Er wordt gewoon een snelle schets gemaakt van de oppervlakte van onze keuken, om te kijken wat er eventueel mogelijk zou zijn.”

Ze heeft niets bij de firma besteld en naar eigen zeggen nooit akkoord gegeven voor de opmaak van een offerte tegen betaling. Ze vervolgt: “Ik herinner me wel dat we toen iets ondertekend hebben. Maar ik dacht dat dat een document was waarin we de firma toestemming gaven om onze gegevens te gebruiken.”

Maar ...

Toch ziet de keukenbouwer het anders. Aan de telefoon meldt hij haar dat ze in dat document ook haar toestemming gaf voor de opmaak van een offerte tegen betaling.

Was dit wettelijk?

Volgens Reinhard Steennot, professor consumentenrecht aan de UGent, moet er bewijs zijn indien een bedrijf extra kosten wil eisen. “Het is niet aan mevrouw om te bewijzen dat ze destijds akkoord ging met de opmaak van een betalende offerte. Het bedrijf eist de som nu op, en het is ook aan dat bedrijf om nu te bewijzen dat mevrouw het bedrag effectief verschuldigd is.”

Er moet bewijs zijn

Hij besluit: een dreigende telefoon is alvast geen bewijs. Wil de keukenbouwer de kosten innen, dan zal hij moeten komen aandraven met een bewijs uit 2014 waarin staat dat de mevrouw des huizes akkoord ging met de kostprijs. “Dat kan een e-mail van toen zijn, maar evengoed een ondertekend aanvraagdocument waarin de consument aangeeft dat hij het bedrag wil betalen.”

Wat zegt de wet?

De wet stelt dat je kosten mag aanrekenen voor het opmaken van een offerte. Maar: als en alleen als je de aanvrager van de offerte daar op voorhand van op de hoogte brengt. Je mag dus enkel kosten aanrekenen als je klant daar op voorhand mee akkoord is gegaan.

Heeft hij jou die toestemming (rechtstreeks of onrechtstreeks) niet gegeven, dan zal je de aangerekende kosten niet kunnen vorderen.

Verjaringstermijn van 10 jaar

De keukenbouwer zei dat hij het bewijs ook effectief kon en zou voorleggen. “Hij zou me een aangetekend schrijven sturen met het document dat ik ondertekend zou hebben.” Een maand later heeft de mevrouw des huizes nog niets ontvangen.

Zolang mevrouw niets ontvangt, moet ze niets betalen. Stel dat ze wél iets ontvangt: kan ze dan niet beargumenteren dat 6 jaar wel heel lang is om die kosten nog aan te rekenen? De professor betwijfelt of dat zou werken.

Reinhard Steennot: “Er is een algemeen principe dat stelt dat een bedrijf het recht verliest omdat er zoveel tijd is verstreken. Het gaat hier om een klassieke offerte en dan geldt er een standaard verjaringstermijn van 10 jaar.”

Conclusie

In het opstellen van een offerte kruipt veel tijd en middelen zonder dat hieraan altijd een positief gevolg wordt gegeven. Dit leidt tot frustraties.

Een bedrijf mag tot 10 jaar na datum een bedrag aanrekenen voor de opmaak van een offerte. Let wel, hiervoor moet altijd op voorhand een akkoord zijn gegeven. Hoewel de verjaringstermijn in voornoemde geval nog niet verstreken is, is 6 jaar wachten om een factuur te sturen in strijd met de goede trouw. Bovendien is het niet klantvriendelijk.

Bron: Radio 2 en NSZ

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials