Johan Haelterman, directeur van NBN

De norm voor circulaire economie komt eraan

Normering & Certificaten

Vanuit de ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, is het nieuws gekomen dat er rond circulaire economie een norm zal ontwikkeld worden. In België gaat het NBN, het Bureau voor Normalisatie, aan de slag om deze norm mee vorm te geven. “We schrijven de norm niet zelf, maar faciliteren het opstellen ervan wel. Dat doen we door een commissie van experten samen te stellen. De kick-off meeting is gepland voor donderdag 6 juni a.s.”, stelt Johan Haelterman, directeur van het NBN.

Momenteel is het NBN dus op zoek naar specialisten die mee hun schouders onder de ontwikkeling van de norm voor circulaire economie willen zetten en in de commissie willen zetelen. De commissies werken gemiddeld gedurende drie jaar aan een nieuwe norm. De norm voor circulaire economie wordt een wereldwijde managementnorm.

Voorschriften, richtlijnen, ondersteunende middelen

“Een norm is een afspraak tussen verschillende stakeholders. Het is een vrijwillig toe te passen document, tenzij de wetgever of een contract ernaar verwijst. De norm voor circulaire economie zal voorschriften, richtlijnen, ondersteunende middelen en een kader uitstippelen voor het ontwikkelen van projecten rond circulaire economie”, legt Ellen Bartholomeeusen, communication en marketing manager van het NBN, uit.

Norm maatschappelijk verantwoord inkopen

“Onrechtstreeks hebben we reeds rond circulaire economie gewerkt met de norm maatschappelijk verantwoord inkopen. Verantwoord inkopen maakt immers een onderdeel uit van circulaire economie”, voegt Johan Haelterman eraan toe.

De norm maatschappelijk verantwoord inkopen heeft het NBN gepubliceerd in mei 2017. Het gaat om de ISO 20400-norm, die richtlijnen biedt aan organisaties, ongeacht hun activiteit of grootte, die duurzaamheid binnen hun inkoop integreren zoals beschreven in ISO 26000. De norm is bedoeld voor stakeholders die betrokken zijn bij inkoopbesluiten en -processen of er de invloed van ondervinden.

“ISO 20400 biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van duurzaam inkopen. Deze norm kan aangekocht worden via onze e-shop. Wie ermee aan de slag wil, kan ook een opleiding over het onderwerp bij ons volgen”, stelt Ellen Bartholomeeusen.

“Er is in ons land dus al nagedacht over duurzaam aankopen, maar ook over circulaire verpakkingen, life cycle management, ecodesign,… Met de norm voor circulaire economie tillen we dit verhaal naar een hoger niveau en bekijken we het circulaire verhaal op managementniveau en niet op productniveau, zodat circulariteit doorheen een hele organisatie kan toegepast worden”, aldus nog Johan Haelterman.

Experten die zich kandidaat willen stellen voor de commissie ‘circulaire economie’ kunnen contact opnemen met Pauline Billiouw.

Meer info over de norm duurzaam aankopen: 

Meer info over het nieuw normproject rond circulaire economie

 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials