Octrooipublicaties als bron van technische en wetenschappelijke informatie

Wetgeving

Octrooien moeten, op straffe van nietigheid, de uitvinding zodanig beschrijven dat een vakman de uitvinding beschreven in het octrooi kan nawerken. Een bibliotheek met gepubliceerde octrooirechten vormt dan ook een schat aan technische informatie en is daarenboven gratis en on-line beschikbaar (http://www.espacenet.com). 

Vooraleer te starten met het ontwikkelen van iets nieuws kan u via deze octrooibibliotheek uitzoeken of dit in het verleden al door iemand anders is aangepakt. U krijgt daarbij inzicht in mogelijke alternatieven en ziet wie aan soortgelijke projecten heeft gewerkt. Het onderzoek leert ook of u dit nieuwe project vrij kan uitbaten zonder in aanvaring te komen met octrooirechten van anderen. Indien het project door oudere octrooirechten van anderen onmogelijk blijkt, weet u dat liever nog voor het gestart is!

Tijdens het nieuwe project kan u nagaan of door u aangedragen technische oplossingen in aanmerking komen voor octrooibescherming. Op dat moment neemt u best een octrooigemachtigde in vertrouwen om u te laten adviseren over de octrooieerbaarheid van deze technische oplossingen, want daarmee bouwt u een middel op waarmee u willekeurig kopiëren kan tegenhouden.

Ook na het uitvoeren van het project blijft het opvolgen van octrooipublicaties nuttig. Het is immers mogelijk dat anderen uw ontwikkelingen verder verbeteren en/of nieuwe mogelijkheden zien! Dan wil u dat natuurlijk graag als eerste weten en hierop inspelen. U wil toch weten of anderen uw uitvinding kopiëren?

Maar natuurlijk is de informatie vervat in gepubliceerde octrooirechten ook los van een specifiek project van belang. Door octrooieren door specifieke concurrenten op te volgen, de ontwikkelingen in een bepaald vakgebied te overzien, blijft u op de hoogte van de meest recente technische ontwikkelingen die van belang zijn voor uw onderneming. 

GEVERS helpt u graag verder!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?