Onder invloed schadegeval veroorzaakt: geen uitsluitingsgrond in omniumverzekering

Wetgeving

Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 11/02/2016 dat een verzekeringsmaatschappij in een omniumautoverzekering geen uitsluitingsbeding kan opnemen voor de gevallen waarin een bestuurder onder invloed van alcohol of in dronken toestand een schadegeval veroorzaakt.

Tot nu toe voorzien de meeste verzekeraars dergelijk beding in hun contracten als een uitsluitingsbeding teneinde hun verplichtingen ten aanzien van de verzekerde in te perken. Het Hof heeft beslist dat er geen sprake is van een uitsluitingsbeding maar van een vervalbeding.

De positie van de verzekeraar wijzigt ingrijpend. Een vervalbeding houdt het verval in van dekking wegens een tekortkoming van de verzekerde aan een contractuele verplichting.

De verzekeraar zal naast deze tekortkoming een causaal verband moeten aantonen tussen de tekortkoming en het schadegeval zoals voorzien in artikel 65 Verzekeringswet.

Het feit dat de verplichting van de bestuurder zoals opgenomen in de overeenkomst eveneens strafbaar is bij wet, ontneemt volgens het Hof het karakter van deze bepaling in de overeenkomst niet.

De bewijslast die rust op de schouders van de verzekeraar wordt met dit arrest sterk verzwaard. Het is afwachten of de verzekeraar zijn premies niet zal opdrijven gezien alcoholintoxicatie tot de top 3 oorzaken behoort in het kader van verkeersongevallen. Auteur: Birgit Peustjens

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?