Recht op vakantiegeld tijdens langdurige ziekte?

Wetgeving

Wie werkt, bouwt vakantiedagen en recht op vakantiegeld op. Maar behoud je dat recht ook wanneer je langdurig ziek bent?

Als je ziek wordt, heb je recht op vakantie en wettelijke feestdagen. Het betaald verlof stelt ziekteperiodes gelijk voor maximaal één jaar. Dat houdt in dat ziektedagen tijdens de eerste twaalf maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen als gewerkte dagen. Ze tellen mee bij de berekening van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld waar je het daaropvolgende jaar recht op hebt. Ben je bediende, moet je een arbeidsovereenkomst hebben lopen voor die periode. Dit is een beperking die niet geldt voor arbeiders.

Vakantiegeld

Als je gedurende een lange periode afwezig bent wegens ziekte, dan zal je niet altijd de mogelijkheid hebben om je vakantie op te nemen voor 31 december van het vakantiejaar. Aangezien deze dagen niet overgedragen kunnen worden, zal je werkgever op het einde van het jaar (uiterlijk op 31 december) je vakantiegeld moeten uitbetalen. Het omvat:

  • het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december;
  • als het dubbel vakantiegeld nog niet volledig betaald werd, een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen.

Noot: je bent geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen. Wil je hierover meer informatie? Klik dan hier.

In de praktijk wel eens toegepast

Hoewel het eigenlijk wettelijk niet is toegestaan, worden er wel eens vakantiedagen op het volgende kalenderjaar overgedragen. Dat is een mogelijke oplossing voor extra vakantiedagen die op sectoraal- of ondernemingsvlak worden toegekend.

Inhaalpremie

Je hebt als werknemer in arbeidsongeschiktheid onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse inhaalpremie. Dit bedrag wordt forfaitair vastgelegd en ieder jaar in mei gestort. Meer informatie hierover vind je hier.

Wil je meer informatie over ziekte en wat daarbij komt kijken? Lees dan dit artikel.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials