Hervorming van de wet op mede-eigendom

Hervorming van de wet op mede-eigendom

Vastgoedrecht

Het beheer van de gemeenschappelijke delen in gebouwen met meerdere eigenaars verloopt niet altijd van een leien dakje. Daarom onderging de regelgeving terzake op 1 januari 2019 een aantal ingrijpende wijzigingen. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

De hervormde wet mede-eigendom maakt het mogelijk vlotter te beslissen over belangrijke werkenBeslissingen over: werken in de gemene delen (b.v. gevelwerken) hebben nog maar een 2/3 meerderheid nodig; wettelijk verplichte werken (b.v. brandveiligheid) 50% +1 meerderheid; andere beslissingen (b.v. appartementen samenvoegen) vragen nog steeds een 4/5 meerderheid.

Wanneer afbraak/heropbouw van oude appartementen voordeliger is dan renovatie, moeten de eigenaars niet meer unaniem akkoord gaan. Een 4/5 meerderheid volstaat op voorwaarde dat: de afbraak nodig is o.w.v. veiligheid of hygiëne in het gebouw of de kostprijs van de renovatie buitensporig is (oordeel door Vrederechter).

Flexibele statuten tijdens de bouwfase

In de toekomst zal de projectontwikkelaar de bevoegdheid hebben om tot de voorlopige oplevering noodzakelijke geworden veranderingen door te voeren, op voorwaarde dat de wijziging: niet raakt aan de privédelen van het project en voor de eigenaars geen extra kosten meebrengt.

Niet noodzakelijk alle eigenaars beslissen

Bij grote projecten moeten soms beslissingen worden genomen die slechts invloed hebben op enkele eigenaars. De hervormde wet maakt deelverenigingen binnen een gebouw mogelijk.

Wie betaalt, beslist

Mede-eigenaars die de kosten betalen beslissen. Het aantal stemmen is afhankelijk van de bijdrage in de kosten.

Verplicht Reservefonds

De mede-eigenaars van elk gebouw zijn verplicht onder bepaalde voorwaarden om een reserve op te bouwen voor de uitvoering van noodzakelijke werken ten gevolge van slijtage.

Meer zaken kunnen met een huishoudelijk reglement geregeld worden, zoals: de periode waarin de algemene vergadering samenkomt, de manier van bijeenroeping, de werkwijze, de bevoegdheden; de benoeming van de syndicus, zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een hernieuwing of opzegging van zijn mandaat.

Duidelijke tarieven van de syndicus

In het aanstellingscontract van de syndicus moet hij de mede-eigenaars: informeren over zijn tarieven; oplijsten welke prestaties in de maandelijkse forfait zijn inbegrepen; oplijsten welke  bijkomende prestaties hij eventueel extra zal aanrekenen en tegen welk tarief. Prestaties die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, kan de syndicus niet aanrekenen tenzij de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars anders beslist.

De verhuurder moet de huurder informeren over beslissingen van de Algemene Vergadering.

De syndicus kan op eigen initiatief achterstal invorderen wanneer een mede-eigenaar zijn bijdrage niet betaalt of weigert bij te dragen in het Reservefonds.

Noodprocedure bij volledige blokkering

Als elke beslissing binnen de Vereniging van Mede-eigenaars onmogelijk is geworden door vertroebelde relaties, zal de vrederechter een voorlopige bewindvoerder kunnen aanstellen die beslist in plaats van AV en syndicus. Dit kan op vraag van de syndicus of door een of meerdere mede-eigenaars die samen 1/5 van de aandelen bezitten.

Verder schept de hervormde wet op de mede-eigendom een duidelijker kader voor de exclusieve gebruiksrechten die in de statuten zijn vastgelegd. Ook kan de eenparigheidsvereiste voor de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom flexibeler ingevuld worden.

Bron: De Syndic van 15 november 2018

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

  • Wetgeving

    Wat is erfpacht?

    Erfpacht wordt vaak als alternatief gezien van het kopen van vastgoed. Je betaalt als e...

  • Wetgeving

    Wat is recht van opstal?

    Recht van opstal is een zakelijk recht dat bij akte moet worden vastgelegd. Wat houdt h...

Bekijk de socials