Jelle Engelbosch (N-VA)

Verzekering gewaarborgd wonen nu ook voor zelfstandigen?

Vastgoedrecht

Zelfstandigen kunnen zich nu ook verzekeren voor gewaarborgd wonen na onvrijwillige stopzetting van hun activiteiten. Ze kunnen in dat geval aanspraak maken op een tegemoetkoming in de afbetaling van hun hypothecaire lening.

Verzekering tegen inkomensverlies

Het Vlaams Parlement heeft recent de wijziging van het decreet verzekering gewaarborgd wonen goedgekeurd. Hoofdindiener van de wijziging Jelle Engelbosch (N-VA) reageert tevreden. “Dit hiaat wilden we dringend oplossen”, reageert hij.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van een woning kan onder bepaalde voorwaarden een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Het gaat om een verzekering tegen inkomensverlies door plots werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is een gratis verzekering.

Lat gelijk voor zelfstandigen en werknemers

Zelfstandigen vielen tot nu toe uit de boot. “Het decreet verruimt de mogelijkheden voor zelfstandigen, waardoor de lat op dit vlak gelijk komt te liggen met de werknemers. Ook zij hebben nood aan een vangnet wanneer het plots moeilijk wordt. Eerder hebben we in het Vlaams Parlement daarom een resolutie aangenomen met de vraag aan de Vlaamse Regering om de dekking uit te breiden naar zelfstandigen, niet alleen wanneer ze arbeidsongeschikt zijn, maar ook wanneer ze geconfronteerd worden met een onvrijwillige stopzetting”, legt Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch verder uit.

Wel nog naar plenaire vergadering

De decreetswijziging werd goedgekeurd in de commissie, maar moet ook nog plenair gestemd worden. Daarna moet de regering er verder mee aan de slag.

“De vijfjarige overeenkomst met de verzekeraar wordt in de loop van dit jaar opnieuw aanbesteed. Aangezien we dan een nieuwe overeenkomst voor een periode van vijf jaar sluiten met een verzekeraar, is het belangrijk dat we deze uitbreiding nu nog realiseren. In het bestek zal aan de verzekeraars worden gevraagd of en tegen welke premievoorwaarden een uitbreiding van de verzekering naar het hierboven beschreven risico mogelijk is. De regering kan dit nu mee opnemen in haar bestek”, voegen volksvertegenwoordigers Katrien Partyka (CD&V) en Gwenny De Vroe (Open Vld) eraan toe. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

  • Wetgeving

    Wat is erfpacht?

    Erfpacht wordt vaak als alternatief gezien van het kopen van vastgoed. Je betaalt als e...

  • Wetgeving

    Wat is recht van opstal?

    Recht van opstal is een zakelijk recht dat bij akte moet worden vastgelegd. Wat houdt h...

Bekijk de socials